Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Invasiva arter i din närmiljö

En invasiv art är en art som kommit till nya naturområden med hjälp av människor, både medvetet och omedvetet, och som snabbt breder ut sig och konkurrerar ut andra arter. Många invasiva arter är till exempel trädgårdsväxter som har spridit sig från trädgårdar eller från olagliga avfallstippar i villaområdens närhet. När en sådan art kommer ut kan den orsaka stora problem för den biologiska mångfalden, fisket och skogs- och jordbruket. Invasiva, främmande arter innebär ofta stora kostnader för samhället.

Har du invasiva växtarter på din tomt?

Innan du försöker bekämpa en invasiv växt på din tomt behöver du läsa på ordentligt om den art det gäller. Gör du fel finns risken att det istället leder till en ökad spridning av växten. Du behöver veta om arten är ettårig eller flerårig, om den sprids med frön eller rötter och hur du på bästa sätt ska hantera eventuellt avfall. På Naturvårdsverkets webbplats finns beskrivningar om många av växterna samt en metodkatalog som beskriver för hur de kan bekämpas.

Invasiva främmande arter, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver även läsa på Borås Energi och miljös webbplats hur du ska hantera eventuellt avfall av växtmassor eller jord från din mark. Växtdelarna får INTE läggas i brännbart eller växtavfall på återvinningscentralerna, utan ska läggas väl förpackade i plastpåsar i containrar speciellt avpassade för invasiva växter. Fråga personalen på återvinningscentralen vad som gäller.

Invasiva arter, Borås Energi och miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trädgårdsavfall en källa till spridning av invasiva växter

Tänk också på hur du hanterar avfall från din trädgård. Du får inte slänga ditt trädgårdsavfall på någon annans mark, det är ditt ansvar att avfallet tas om hand på rätt sätt. Olagliga trädgårdstippar, ofta i anslutning till villaområden, är ett bidragande problem till att invasiva växter sprids i omgivningarna.

Trädgårdstippar

Rapportera dina fynd av invasiva växter i Borås

Du kan på ett smidigt sätt anmäla var du har hittat invasiva växter i Borås. Anmälan av en invasiv växt (eller djur) gör du enklast genom gå in på någon av sidorna nedtill:

Invasivaarter.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artportalens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gå gärna in på webbplatsen artfakta.se och se var i kommunen invasiva arter eller andra arter tidigare har rapporterats in.

artfakta.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De rapporter som kommer in på invasiva arter, används bland annat av länsstyrelsen och Borås Stad för planering och prioritering av bekämpning och tillsynsinsatser. Det är främst de förbjudna arterna som prioriteras och även invasiva arter i naturreservat eller i andra känsliga naturmiljöer.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Invasiva arter i din närmiljö

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender