Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Impregnerat virke

Det råder ett generellt förbud för användning av kreosot- och CCA-impregnerade sliprar och elstolpar på lekplatser, i parker, friluftsanläggningar och trädgårdar och där det finns risk för ofta förekommande kontakt med huden. Allt virke som är impregnerat klassas som farligt avfall och får därför inte blandas med annat virke. Det kan vara svårbedömt att veta om ett virke är impregnerat eller inte. Är du osäker är det lämpligt att behandla det som farligt avfall.

Privatpersoner och företag kan lämna mindre mängder farligt avfall på återvinningscentraler. För större mängder, från rivningar och liknande, är det lämpligt att ta kontakt med;

Borås Energi och Miljös kundcenter på telefon 020‑97 13 00 eller e-post kund@borasem.se.

Det kan krävas tillstånd eller anmälan för att transportera farligt avfall beroende på mängd och var de uppkommit.

För övriga frågor kontakta Miljöförvaltningen på telefon 033‑35 30 00 eller e-post miljo@boras.se.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Impregnerat virke

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender