Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Farligt avfall

Vissa typer av avfall anses vara särskilt farliga för miljön och/eller hälsan och är därför klassade som farligt avfall. För dessa avfallsslag gäller särskilda regler. Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som på något vis hanterar farligt avfall rapportera in det till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Verksamheter har möjlighet att, mot en ersättning till Borås Energi och Miljö, lämna små mängder farligt avfall på Lusharpan återvinningscentral samt större mängder på Sobacken.

Exempel på farligt avfall:

 • Glykol
 • Bekämpningsmedel (till exempel insekts- och ogräsmedel)
 • Kvicksilver från febertermometrar eller lampor
 • Elektronik (TV-apparater, datorer, mobiltelefoner med mera)
 • Lim- och färgrester
 • Lösningsmedel
 • Fotokemikalier
 • Olja
 • Oljefilter
 • Lysrör
 • Lågenergilampor
 • Kvicksilverlampor
 • Batterier

Rapportering och anteckningar

Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som på något vis hanterar farligt avfall rapportera in det till Naturvårdsverkets avfallsregister. Den nya regeln ökar förutsättningarna för bättre kontroll på farligt avfall i Sverige.

Regelförändringen berör alla verksamheter som:

 • producerar farligt avfall
 • transporterar farligt avfall
 • tar emot och hanterar farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • behandlar farligt avfall
 • mäklar eller handlar med farligt avfall

Exempel på verksamheter som berörs är kontor, frisörer, tryckerier, industrier, bilverkstäder, transportörer och avfallsmottagare.

Utöver krav på rapportering till Naturvårdsverket ska du som verksamhetsutövare också föra anteckningar över ditt farliga avfall. Sedan 1 augusti 2020 har denna skyldighet utökats med krav på ytterligare anteckningar. Vilka anteckningar du ska föra framgår i avfallsförordningens sjätte kapitel, Avfallsförordning (2020:614) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Farligt avfall

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender