Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Dispens från att skilja förpackning från avfall

Om din verksamhet har behov av att undantas från kraven om att skilja förpackningar från avfall kan du söka dispens, det vill säga undantag från regeln. Du lämnar din ansökan till miljöförvaltningen som kan bevilja dispens i de fall en separering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Här ansöker du om dispens från kravet på att skilja förpackning från avfall.

Krav på att skilja förpackning från avfall

Den som har en förpackning som innehåller avfall ska se till att förpackningen skiljs från innehållet enligt 3 kap. 4 a § Avfallsförordning (2020:614). Förpackningen kan skiljas från sitt innehåll på den plats där avfallet uppstått eller genom att det lämnas till en behandlingsanläggning som kan utföra separeringen.

Krav på att skilja en förpackning från dess innehåll gäller inte förpackningar som innehåller farligt avfall eller läkemedel, om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet.

Du hittar mer information om regler och ansvar på Förpackningsavfall från verksamheter (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Ansök om dispens

Det finns möjlighet att söka dispens från kravet i 3 kap. 4 a § Avfallsförordning (2020:614). Miljöförvaltningen kan bevilja dispens i de fall en separering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Miljöförvaltningen gör en bedömning av dispensskälen du beskriver och hur förhållandena ser ut i det enskilda fallet.

Fyll i blanketten under självservierutan och skicka in den via e-post till: miljo@boras.se

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Dispens från utsortering av förpackat matavfall

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Dispens från att skilja förpackning från avfall

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender