Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt. Exempel på sådana verksamheter är industrier, verkstäder, jordbruk, bensinstationer, tryckerier och skjutbanor.

Enligt miljöbalken är det nedan uppräknade miljöfarlig verksamhet.

 • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
 • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses ovan eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten.
 • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Det finns verksamheter som gör stor miljönytta men kallas ändå miljöfarlig. Till exempel ett avloppsreningsverk eller en avfallsanläggning.

Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information

Tillstånd och anmälan

Vissa verksamheter måste ha tillstånd från Länsstyrelsen innan de får starta medan det för andra typer av verksamhet krävs en skriftlig anmälan till Miljö- och konsumentnämnden innan verksamheten får påbörjas.

Innan du startar en verksamhet, kontakta gärna Miljöförvaltningen för råd och anvisningar om vilka regler som gäller.

Tillsyn

Miljö- och konsumentnämnden har tillsyn över de flesta verksamheter i kommunen så att efterlever de miljökrav som finns i lagar, förordningar och föreskrifter. Ansvaret för brister och åtgärder ligger dock alltid på verksamhetsutövaren. Du som driver en miljöfarlig verksamhet är också skyldig att ha kontroll på den egna verksamheten.

l

Självservice

Anmälan om dagvattenanläggning

Anmälan om drivmedelsanläggning/fordonstvätt

Senast ändrad: 2019-09-03 15.52

Ändrad av:

Dela sidan: Miljöfarlig verksamhet

g q n C

y Nyheter

 • 2019-09-17 10.16

  Näringslivsdagen 2019

  Alla stora innovatörer har något gemensamt. De har modet att göra det som ingen tidigare gjort.
 • 2019-09-13 11.24

  Nu ska Stadshusets entré byggas om

  På måndag den 16 september påbörjas arbetet med att bygga om Stadshusets entré. Huvudentrén mot Kungsgatan stängs och be...

y Nyheter

 • Smarta Kartan Sjuhärad.
 • Nordic Wellness Knalleland har blivit diplomerat "100%-gym".

o Kalender

 • Logga Nationell verkstad 2019
 • t 2019-10-23 10.00
  Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 Borås

  Nationell verkstad för hållbara livsstilar

  Vill du veta mer om framtidens konsument och hållbara livsstilar? Den 23-24 oktober arrangerar Science Park Borås Nation...

 • Kommunstyrelsen sammanträder
 • t 2019-10-28 09.30
  Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset