Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt. Exempel på sådana verksamheter är industrier, verkstäder, jordbruk, bensinstationer, tryckerier och skjutbanor.

Enligt miljöbalken är det nedan uppräknade miljöfarlig verksamhet.

 • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
 • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses ovan eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten.
 • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Det finns verksamheter som gör stor miljönytta men kallas ändå miljöfarlig. Till exempel ett avloppsreningsverk eller en avfallsanläggning.

Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information

Tillstånd och anmälan

Vissa verksamheter måste ha tillstånd från Länsstyrelsen innan de får starta medan det för andra typer av verksamhet krävs en skriftlig anmälan till Miljö- och konsumentnämnden innan verksamheten får påbörjas.

Innan du startar en verksamhet, kontakta gärna Miljöförvaltningen för råd och anvisningar om vilka regler som gäller.

Tillsyn

Miljö- och konsumentnämnden har tillsyn över de flesta verksamheter i kommunen så att efterlever de miljökrav som finns i lagar, förordningar och föreskrifter. Ansvaret för brister och åtgärder ligger dock alltid på verksamhetsutövaren. Du som driver en miljöfarlig verksamhet är också skyldig att ha kontroll på den egna verksamheten.

l

Självservice

Anmälan om dagvattenanläggning

Anmälan om drivmedelsanläggning/fordonstvätt

Anmälan av oljeavskiljare

Senast ändrad: 2020-04-24 11.08

Ändrad av:

Dela sidan: Miljöfarlig verksamhet

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

 • En person bär en bricka med två glas på.

  Publicerad den

  Förlängt serveringstillstånd på uteserveringar

  Under coronapandemin har många verksamheter fått en snabb nedgång av antalet gäster. För att om möjligt lindra de negativa effekterna som virusets spridning har på verksamheterna i Borås, beslutade Mi...
 • En person som slänger skräp.

  Publicerad den

  Nytt sätt att rapportera farligt avfall

  Från och med den 1 november ska alla verksamheter som på något vis hanterar farligt avfall börja rapportera in det till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.
 • En drönarbild över Södra torget med dess omgivningar.

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
Ikon: Kalender

Kalender