Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, och som hanterar kemikalier eller avfall eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt. Exempel på sådana verksamheter är industrier, verkstäder, jordbruk, bensinstationer, tryckerier och skjutbanor.

Enligt miljöbalken är det som står nedtill definierat som miljöfarlig verksamhet.

 • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
 • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses ovan eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten.
 • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Det finns verksamheter som gör stor miljönytta men ändå kallas miljöfarlig. Till exempel ett avloppsreningsverk eller en avfallsanläggning.

Länsstyrelsens webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.hittar du mer information

Tillstånd och anmälan

Vissa verksamheter måste ha tillstånd från Länsstyrelsen innan de får starta, medan det för andra typer av verksamheter krävs en skriftlig anmälan till Miljö- och konsumentnämnden innan verksamheterna får påbörjas.

Innan du startar en verksamhet, kontakta gärna Miljöförvaltningen för råd och anvisningar om vilka regler som gäller. Kontaktuppgifter hittar du nedtill.

Tillsyn

Miljö- och konsumentnämnden har tillsyn över de flesta verksamheter i kommunen för att säkerställa att dessa efterlever de miljökrav som finns i lagar, förordningar och föreskrifter. Ansvaret för brister och åtgärder ligger dock alltid på verksamhetsutövaren. Du som driver en miljöfarlig verksamhet är också skyldig att ha kontroll på den egna verksamheten.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Miljöfarlig verksamhet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En flygbild över Pulsenområdet i Borås.

  Publicerad den

  Tyck till om Pulsenområdet

  Det pulserar i Pulsenområdet! Det ska byggas bostäder, kontor och mötesplatser och inte minst ska den stora gröna Viskans park gå rakt igenom området. Men innan vi sätter spaden i marken vill vi veta ...
 • Skiss över Borås nya torg vid Västerbrogatan. 

  Publicerad den

  Se så fint Borås nya torg kommer bli!

  För tillfället är området vid gamla Postenhuset en byggarbetsplats. Men håll ut, här växer nämligen ett helt nytt torg fram, granne med Viskan, dränkt i härlig kvällssol och med utsikt över den vackra...


 • Publicerad den

  Creative Innovation - ny ansökningsperiod

  Behöver ditt företag en nystart? En energikick för att sätta nya mål? Perfekt, för nu har ansökan till år två av Creative Innovation öppnat.
Ikon: Kalender

Kalender