Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vägar och transporter

På den här sidan hittar du information om vad som gäller vid arbete utmed gator och vägar inom Borås Stads väghållningsområde. För att få arbeta på vägområdet utmed gator och vägar inom Borås Stads väghållningsområde krävs tillstånd och en trafikanordningsplan. 

Du hittar också information och regler som rör dig som kör lastbil, tung trafik eller transporterar farligt gods i Borås.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vägar och transporter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender