Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Egenkontroller för verksamhetsutövare

Egenkontroll finns inom många verksamhetsområden. Den innebär att du som verksamhetsutövare ska kontrollera din verksamhet och vilken påverkan den har på miljön och hälsan. Det är ett effektivt hjälpmedel att kontrollera att verksamheten följer de lagar och andra krav som gäller.

Egenkontrollen ska också vara förebyggande så att du undviker negativ påverkan av verksamheten. Kontrollen är ett ständigt pågående arbete som ska planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras.

Egenkontrollen ska också dokumenteras och kunna visas upp för tillsynsmyndigheterna.

Innehållet i egenkontrollen varierar med vilken typ av verksamhet som bedrivs. Miljöbalken och Livsmedelslagen ställer krav på egenkontroll.

Information från myndigheter

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Egenkontroller för verksamhetsutövare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender