Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Inomhusmiljö

I flerfamiljshus har fastighetsägaren/bosadsrättsföreningens styrelse ansvar för underhåll av byggnaden och att dess installationer sköts på ett riktigt sätt.

Regler för inomhusmiljön finns bland annat att läsa i miljöbalken. Miljöbalken är en så kallad ramlagstiftning som innehåller lagar som rör miljö och hälsa. I miljöbalken står det att bostäder exempelvis ska ge betryggande skydd mot kyla, värme, drag, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.

En väl fungerande egenkontroll kan tillföra mycket mer än bara vetskapen om att lagstiftningen följs. Det finns ofta ekonomiska fördelar med att organisera sin egenkontroll, inte minst genom att en välskött fastighet är en större ekonomisk tillgång än en misskött fastighet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Inomhusmiljö

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender