Meny

Meny

Eldning av avfall

Inom Borås är det inte tillåtet att elda annat avfall än trädgårdsavfall (till exempel kvistar, gräs och löv). Förbud mot förbränning av annat avfall gäller både företag och privatpersoner. Kommunen har hämtningsmonopol på hushållsavfall vilket innebär att du som enskild person inte får ta hand om ditt avfall om du inte först gör en anmälan till Miljö- och konsumentnämnden. Övrigt avfall ska eldas i kommunens värmeverk, här sker förbränning med högre temperaturer än när du eldar upp ditt avfall hemma, och dessutom finns det ett flertal filter som samlar upp gifter. När du istället eldar upp ditt avfall hemma frigörs gifterna till din direkta omgivning. När du dessutom står i röken medan du bevakar elden andas du in gifter, får dem på din hy och på kläderna. Det kanske inte märks i stunden, men kommer påverka dig och din omgivning. Genom att lämna ditt avfall till återvinning sparar du dessutom tid. Du slipper stå hela dagen vid elden och bevaka den så den inte sprids, du slipper skyffla upp aska och du slipper alla gifter. Och du slipper få besök av våra miljöhandläggare.

Återvinningscentraler

Använd de system som finns för hantering av olika avfallsslag i kommunen. I Borås Stad finns återvinningscentraler och återvinningsstationer där du kan lämna ditt avfall.

För mer information om återvinningscentraler och återvinningsstationer besök Borås Energi och Miljös webbplatslänk till annan webbplats eller ring Kundcenter 020-97 13 00.

Eldning av trädgårdsavfall och titta efter djur innan eldning

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårds­avfall inom planlagt område får endast ske under förutsättning att väsentlig olägenhet inte uppstår och att eldningen inte strider mot renhållnings- och brandföreskrifter. Tänk på innan du eldar upp en löv- och kvisthög som stått ett tag att försäkra dig om att inga djur, till exempel igelkottar, har bosatt sig där. Ett bra sätt är att flytta trädgårdsavfallet en bit bort och söka igenom den innan eldning.

Trädgårdsavfall kan också med fördel komposteras på den egna tomten. Det behövs inga tillstånd för kompostering. Den som inte kan eller vill kompostera själv kan lämna sitt trädgårdsavfall till någon av kommunens återvinningscentraler.

Eldningsförbud

Vissa tider under året kan eldningsförbud råda på grund av stor brandrisk. Kontakta Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbundlänk till annan webbplats (SÄRF) för aktuell brandriskprognos. På deras webbplats kan du även få tips och råd om säkerhet vid eldning. Information finns på deras webbplats eller på tfn: 033-17 29 00.

Ansvar vid eldning

Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens renhållningsordningPDF. Den som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som vid fällande dom kan ge böter eller fängelse i högst två år.

Tillsynsavgift

När Miljöförvaltningen bedriver tillsyn tas en avgift ut för den handläggningstid som läggs ned i ett ärende. Det kan till exempel gälla prövning av anmälningar, ansökningar eller handläggning av befogade klagomål på till exempel eldning.

Senast ändrad: 2019-09-03 16.15

Ändrad av:

Dela sidan: Eldning av avfall

g q n C

y Nyheter

 • 2019-09-17 10.16

  Näringslivsdagen 2019

  Alla stora innovatörer har något gemensamt. De har modet att göra det som ingen tidigare gjort.
 • 2019-09-13 11.24

  Nu ska Stadshusets entré byggas om

  På måndag den 16 september påbörjas arbetet med att bygga om Stadshusets entré. Huvudentrén mot Kungsgatan stängs och be...
 • 2019-09-10 15.25

  Passa på att tycka till om oss!

  Är du en av de 1 600 boråsare som har fått brev från Statistiska centralbyrån? I medborgarundersökningen har du möjlighe...

y Nyheter

 • Bengt Engberg, vd för AB Bostäder.
 • Barn som målar.

o Kalender

 • Företagslunch
 • Kalenderblad