Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Eldning av avfall

Inom Borås är det inte tillåtet att elda avfall, med undantag för trädgårdsavfall (till exempel kvistar, gräs och löv). Förbud mot förbränning av annat avfall gäller både företag och privatpersoner. Kommunen har hämtningsmonopol på hushållsavfall/kommunalt avfall vilket innebär att du som enskild person inte får ta hand om avfallet själv.

Försök att i första hand lämna återvinningsbart material, till exempel glas, metall och plast, till återvinningsstationerna (enbart förpackningsmaterial) och återvinningscentralerna. Farligt avfall ska till återvinningscentralerna eller kan hämtas av en part, godkänd av Länsstyrelsen, som avtalat att ta hand om avfallet. Det som inte kan materialåtervinnas kan ofta energiåtervinnas i kommunens kraftvärmeverk. I kraftvärmeverket sker förbränning med högre temperatur än när du eldar upp ditt avfall hemma, och energin från avfallet tas tillvara och omvandlas både till elektricitet och fjärrvärme. Dessutom finns det ett flertal filter i kraftvärmeverket som samlar upp gifterna från förbränningsavgaserna.

Om du istället eldar upp ditt avfall hemma frigörs gifterna i din omgivning. När du dessutom står i röken medan du bevakar elden andas du in gifter, får dem på din hy och på kläderna. Det kanske inte märks i stunden, men exponering under längre tid av rökgaser kommer påverka dig och din omgivning negativt. Genom att lämna ditt avfall till återvinning sparar du dessutom tid. Du slipper stå hela dagen vid elden och bevaka den så den inte sprids, du slipper skyffla upp aska och du slipper alla gifter. Och du slipper få besök av våra miljöhandläggare.

Eldning av trädgårdsavfall och titta efter djur innan eldning

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårds­avfall inom planlagt område får endast ske under förutsättning att väsentlig olägenhet inte uppstår och att eldningen inte strider mot renhållnings- och brandföreskrifter.

Innan du eldar upp en löv- och kvisthög som stått ett tag, ska du försäkra dig om att inga djur, till exempel igelkottar, har bosatt sig där. Ett bra sätt är att flytta trädgårdsavfallet en bit bort och söka igenom den innan eldning.

Trädgårdsavfall kan också med fördel komposteras på den egna tomten. Det behövs inga tillstånd för kompostering. Den som inte kan eller vill kompostera själv kan lämna sitt trädgårdsavfall till någon av kommunens återvinningscentraler.

Eldningsförbud

Vissa tider under året kan eldningsförbud råda på grund av stor brandrisk. Kontakta Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  Länk till annan webbplats.för aktuell brandriskprognos. På deras webbplats kan du även få tips och råd om säkerhet vid eldning. Information finns på deras webbplats eller på telefonnummer: 033-17 29 00.

Ansvar vid eldning

Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens avfallsföreskrift Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (en ny föreskrift ska publiceras 2021). Den som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som vid fällande dom kan ge böter eller fängelse i högst två år.

Tillsynsavgift

När Miljöförvaltningen bedriver tillsyn tas en avgift ut för den handläggningstid som läggs ned i ett ärende. Det kan till exempel gälla prövning av anmälningar, ansökningar eller handläggning av befogade klagomål på till exempel eldning.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Eldning av avfall

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En flygbild över Pulsenområdet i Borås.

  Publicerad den

  Tyck till om Pulsenområdet

  Det pulserar i Pulsenområdet! Det ska byggas bostäder, kontor och mötesplatser och inte minst ska den stora gröna Viskans park gå rakt igenom området. Men innan vi sätter spaden i marken vill vi veta ...
 • Skiss över Borås nya torg vid Västerbrogatan. 

  Publicerad den

  Se så fint Borås nya torg kommer bli!

  För tillfället är området vid gamla Postenhuset en byggarbetsplats. Men håll ut, här växer nämligen ett helt nytt torg fram, granne med Viskan, dränkt i härlig kvällssol och med utsikt över den vackra...


 • Publicerad den

  Creative Innovation - ny ansökningsperiod

  Behöver ditt företag en nystart? En energikick för att sätta nya mål? Perfekt, för nu har ansökan till år två av Creative Innovation öppnat.
Ikon: Kalender

Kalender