Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Eldning av avfall

Inom Borås är det inte tillåtet att elda avfall, med undantag för trädgårdsavfall (till exempel kvistar, gräs och löv). Förbud mot förbränning av annat avfall gäller både företag och privatpersoner. Kommunen har hämtningsmonopol på hushållsavfall/kommunalt avfall vilket innebär att du som enskild person inte får ta hand om avfallet själv.

Försök att i första hand lämna återvinningsbart material, till exempel glas, metall och plast, till återvinningsstationerna (enbart förpackningsmaterial) och återvinningscentralerna. Farligt avfall ska till återvinningscentralerna eller kan hämtas av en part, godkänd av Länsstyrelsen, som avtalat att ta hand om avfallet. Det som inte kan materialåtervinnas kan ofta energiåtervinnas i kommunens kraftvärmeverk. I kraftvärmeverket sker förbränning med högre temperatur än när du eldar upp ditt avfall hemma, och energin från avfallet tas tillvara och omvandlas både till elektricitet och fjärrvärme. Dessutom finns det ett flertal filter i kraftvärmeverket som samlar upp gifterna från förbränningsavgaserna.

Om du istället eldar upp ditt avfall hemma frigörs gifterna i din omgivning. När du dessutom står i röken medan du bevakar elden andas du in gifter, får dem på din hy och på kläderna. Det kanske inte märks i stunden, men exponering under längre tid av rökgaser kommer påverka dig och din omgivning negativt. Genom att lämna ditt avfall till återvinning sparar du dessutom tid. Du slipper stå hela dagen vid elden och bevaka den så den inte sprids, du slipper skyffla upp aska och du slipper alla gifter. Och du slipper få besök av våra miljöhandläggare.

Återvinningscentraler och återvinningsstationer

Använd de system som finns för hantering av olika avfallsslag i kommunen. I Borås Stad finns återvinningscentraler och återvinningsstationer där du kan lämna ditt avfall.

För mer information om återvinningscentraler och återvinningsstationer besök Borås Energi och Miljös webbplatslänk till annan webbplats eller ring Kundcenter på telefonnummer 020-97 13 00.

Eldning av trädgårdsavfall och titta efter djur innan eldning

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårds­avfall inom planlagt område får endast ske under förutsättning att väsentlig olägenhet inte uppstår och att eldningen inte strider mot renhållnings- och brandföreskrifter. Tänk på innan du eldar upp en löv- och kvisthög som stått ett tag att försäkra dig om att inga djur, till exempel igelkottar, har bosatt sig där. Ett bra sätt är att flytta trädgårdsavfallet en bit bort och söka igenom den innan eldning.

Trädgårdsavfall kan också med fördel komposteras på den egna tomten. Det behövs inga tillstånd för kompostering. Den som inte kan eller vill kompostera själv kan lämna sitt trädgårdsavfall till någon av kommunens återvinningscentraler.

Eldningsförbud

Vissa tider under året kan eldningsförbud råda på grund av stor brandrisk. Kontakta Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund länk till annan webbplatsför aktuell brandriskprognos. På deras webbplats kan du även få tips och råd om säkerhet vid eldning. Information finns på deras webbplats eller på telefonnummer: 033-17 29 00.

Ansvar vid eldning

Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens avfallsföreskriftPDF. Den som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som vid fällande dom kan ge böter eller fängelse i högst två år.

Tillsynsavgift

När Miljöförvaltningen bedriver tillsyn tas en avgift ut för den handläggningstid som läggs ned i ett ärende. Det kan till exempel gälla prövning av anmälningar, ansökningar eller handläggning av befogade klagomål på till exempel eldning.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Eldning av avfall

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En kvinna står på en äng.

  Publicerad den

  Nominera Årets landsbyggare

  Nu är det hög tid att nominera till Årets landsbyggare 2021 i Sjuhärad. I år delas priset ut i fyra kategorier: Entreprenör, Entreprenöriell förening, Attityd samt Ung landsbyggare.
 • Vy över Borås.

  Publicerad den

  Förlängt stöd till näringslivet

  På gårdagens sammanträde klubbade Kommunfullmäktige igenom förlängning av flera åtgärder för att försöka underlätta för näringslivet som fortfarande har en svår tid under pågående pandemi. De nya besl...
Ikon: Kalender

Kalender