Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samordnad individuell plan

Du som behöver insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård kan få en samordnad individuell plan, SIP. Det står i socialtjänstlagen, SoL, och i hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Varför gör man en SIP?

Personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård ska starta arbetet med en SIP när de bedömer att du behöver samordnade insatser. Du kan också på eget initiativ eller genom en närstående ta initiativ till en SIP. Med en SIP får du:

  • delaktighet och inflytande
  • en sammanhållen vård och omsorg
  • översikt över vem som gör vad
  • en ansvarig samordnare
  • möjlighet att känna dig tryggare

En SIP skapar också trygghet för de olika verksamheterna som jobbar med dig, alla vet vem som gör vad.

Vem får en SIP?

Alla personer som har behov av samordnade insatser kan få en SIP. För äldre personer kan det vara så att man har kontakt med sjukhuset, primärvården, kommunala primärvården (hemsjukvården) och hemtjänsten. För barn kan det till exempel handla om kontakter med skolan, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. För personer som finns mitt i livet kan kontakterna till exempel vara hos Försäkringskassan, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.

Samtycke

Man skriver bara en SIP om den person det handlar om samtycker till det. Om den enskilde säger ja till att en SIP ska skrivas kallar samordnaren till ett SIP-möte. När SIP:en är klar får den enskilde som SIP:en handlar om en utskrift av den. Så småningom gör man en uppföljning. Har allt fungerat? Ska man avsluta? Eller ska en ny SIP skrivas?

Behöver du en SIP?

Om du tycker att dina insatser behöver samordnas ska du kontakta chefen för den verksamhet som du har mest kontakt med och be om en SIP.

Mer information om SIP

Patient/brukarinformation om SIP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., även information på arabiska, finska, persiska, serbokroatiska, somaliska och sorani.

Riktlinje för samordnad individuell plan i Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samordnad individuell plan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender