Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i t.ex. hemsjukvårdens verksamheter samt vid skolhälsovård.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicintekniska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Vill du anmäla skada via patientförsäkringen

  • ska du ta kontakt med den verksamhet som orsakat skadan och begära att få ersättning
  • skriv ner vad som har hänt, varför du vill ha ersättning och hur mycket du vill ha i ersättning
  • verksamheten anmäler sedan till försäkringsbolaget Länsförsäkringar

Försäkringsnummer Länsförsäkringar 2129907.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Patientförsäkring

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol