Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan vara skador som uppkommer inom sjukvård i till exempel kommunal primärvård (hemsjukvård) eller i skolhälsovården.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicintekniska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Vill du anmäla skada via patientförsäkringen

  • ska du ta kontakt med den verksamhet som orsakat skadan och begära att få ersättning
  • skriv ner vad som har hänt, varför du vill ha ersättning och hur mycket du vill ha i ersättning
  • verksamheten anmäler sedan till försäkringsbolaget Länsförsäkringar

Försäkringsnummer Länsförsäkringar 2129907.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Patientförsäkring

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender