Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Demens

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar som påverkar hur hjärnan fungerar. Vanliga kännetecken är att den drabbade får sämre minne och efter hand allt svårare att klara av vardagliga sysslor.

Om du anar att du eller någon nära dig kan vara drabbad av demens ska du i första hand kontakta din vårdcentral, som kan göra en demensutredning.

Borås Stad erbjuder många olika former av stöd för dem som har en demenssjukdom och deras anhöriga. Vissa insatser är behovsbedömda medan andra är öppna. 

Demensteamet

Demensteamet har mycket stor kunskap inom demensområdet och kan hjälpa dig tillrätta. Teamet finns till för alla invånare som behöver stöd, vägledning eller som har frågor som rör demensområdet. Teamet är också en stödfunktion för de kommunala verksamheter som vårdar personer med demenssjukdom.

Demensteamets verksamhet är öppen, det krävs ingen behovsbedömning för att kontakta dem. All service som demensteamet ger är kostnadsfri.

Demensteamet

Anhörigstöd

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp men ibland kan du behöva råd och stöd själv för att orka hjälpa. Då finns Borås Stads anhörigkonsulenter, som erbjuder föreläsningar, utbildningar, caféer, grupper, enskilda samtal och mycket annat. Demensteamet ordnar också anhörigcirklar.

Anhörigkonsulenter

Dagverksamhet för dig som är 65 år eller äldre

Dagverksamhet riktar sig till personer med demenssjukdom eller minnesproblematik som bor kvar i det egna hemmet. Dagverksamheten är också ett stöd för anhöriga som får möjlighet till avlastning. Genom det kan personer med demenssjukdom bo kvar längre i det egna hemmet. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom är en biståndsbedömd insats som du måste ansöka om.

Klubb Viskan - för dig under 65 år

Klubb Viskan är en biståndbedömd dagverksamhet för dig under 65 år med en demensdiagnos. Klubb Viskan är en aktiv och utåtriktad verksamhet med aktiviteter som är meningsfulla för dig. Målet är att skapa möjligheter att känna gemenskap och delaktighet. Klubb Viskan är en biståndsbedömd insats som du måste ansöka om.

Växelvård

Växelvård innebär att man växlar mellan att bo hemma och vistas på en korttidsplats. Växelvård är en biståndsbedömd insats som du måste ansöka om.

Hemtjänst

Hemtjänsten ger stöd och hjälp i vardagen när din egen förmåga sviktar. Oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning ska du kunna bo kvar hemma och få hjälp med de insatser som beviljats. Hemtjänst är en biståndsbedömd insats som du måste ansöka om.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är ett boende för äldre personer och personer med funktionsnedsättning, om behovet av personlig omsorg inte kan tillgodoses med hemtjänst, kommunal primärvård (hemsjukvård) och andra insatser. Det finns avdelningar på vård- och omsorgsboenden som är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom. Vård- och omsorgsboende är en biståndsbedömd insats som du måste ansöka om.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Demens

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender