Valikko

Valikko

Svenska

Koordinoitu yksilöllinen suunnitelma

Vuodesta 2010 lähtien sosiaalipalvelulaki (SoL) ja terveyden- ja sairaanhoitolaki (HSL) säätävät että henkilöt, jotka saavat toimenpiteitä sekä sosiaalipalvelusta että terveyden- ja sairaanhoidosta, voivat saada koordinoidun yksilöllisen suunnitelman (samordnad individuell plan, SIP).

Miksi tehdään koordinoitu yksilöllinen suunnitelma?

Sosiaalipalvelun ja terveyden- ja sairaanhoidon henkilökunta aloittaa työn koordinoidun yksilöllisen suunnitelman eli SIP-suunnitelman laatimiseksi silloin, kun joku heidän mielestään tarvitsee koordinoituja toimenpiteitä. Yksittäinen henkilö ja omainen voivat myös tehdä aloitteen SIP-suunnitelman laatimiseksi. Näin asianomainen henkilö

  • tulee osalliseksi ja saa vaikutusvaltaa
  • saa yhtenäistä hoitoa ja hoivaa
  • saa yleiskuvan siitä, kuka tekee mitäkin
  • saa vastaavan SIP-koordinaattorin
  • tuntee turvallisuutta


SIP-suunnitelma luo turvallisuutta niiden toimintojen välillä, jotka työskentelevät asianomaisen henkilön kanssa, että kaikki tietävät tehtävänsä.

Kenelle laaditaan koordinoitu yksilöllinen suunnitelma?

Alla personer som har behov av samordnade insatser kan få en SIP. För äldre personer kan det vara så att man har kontakt med sjukhuset, primärvården, hemsjukvården och hemtjänsten. För barn kan det till exempel handla om kontakter med skolan, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin och för personer som finns mitt i livet kan kontakterna till exempel vara hos försäkringskassan, socialtjänsten och arbetsförmedlingen.

Suostumus

Koordinoitu yksilöllinen suunnitelma (SIP) laaditaan vain, jos asianomainen antaa siihen suostumuksensa. Tällöin koordinaattori kutsuu koolle SIP-kokouksen. Kun suunnitelma on laadittu, asianomainen henkilö ja koordinaattori allekirjoittavat sen. Suunnitelman alkuperäiskappale jää asianomaiselle henkilölle. Myöhemmin tehdään seuranta. Miten kaikki on toiminut? Lopetetaanko koordinointi, vai tehdäänkö uusi suunnitelma?

Tarvitsetko sinä SIP-suunnitelman?

Jos olet sitä mieltä, että saamasi toimenpiteet tulee koordinoida, ota yhteyttä sen toiminnan johtajaan, jonka kanssa olet eniten yhteydessä ja pyydä SIP‑suunnitelmaa.

Lisätietoa SIP-suunnitelmasta

Lue lisää SIP -suunnitelmastalinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan (svenska) Tietoa myös arabian, suomen, persian, serbokroatian somalin ja soranin kielellä.

Koordinoidun yksilöllisen suunnitelman suuntaviivat Länsi-Götanmaan piirissä linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan(svenska).

p

Yhteystiedot

Viimeisin muutos: 2020-01-17 14.58

Sivun virheistä ota yhteyttä: Jaana Isokoski

Jaa sivu: Koordinoitu yksilöllinen suunnitelma

g q n C

p

Yhteystiedot