Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rehabilitering

Du som behöver träning i hemmet och har svårt att ta dig till primärvårdens Vårdval Rehab kan skrivas in i den kommunala primärvården (hemsjukvården) för rehabilitering. Rehabiliteringen ska stärka din självkänsla, se till att du behåller fysiska funktioner och senarelägga ett större behov av vård.

Hitta Vårdval rehabmottagningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilket stöd kan jag få?

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter (tidigare sjukgymnaster) arbetar med bedömning, behandling, träning och utprovning av hjälpmedel. De handleder också personal och anhöriga, som kan hjälpa till med träning.

Hur blir jag inskriven för rehabilitering?

För att bli inskriven för rehabilitering tar du kontakt med den vårdcentral du tillhör, eller din Vårdval Rehabenhet om du redan har fått rehabilitering. Din vårdcentral eller Vårdval rehab, tar i sin tur kontakt med Borås Stads kommunala primärvård (hemsjukvård)/rehabilitering för en bedömning om rehabilitering i hemmet är aktuellt. Du kan också bli inskriven efter att du har varit inlagd på sjukhus och fortfarande har behov av vissa rehabiliteringsinsatser. Du är inskriven så länge ditt behov finns kvar. När målen är uppnådda fattas ett beslut om eventuell utskrivning.

Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer behovet av kommunal primärvård (hemsjukvård)/rehabilitering.

Vad kostar rehabilitering?

Kostnaden för rehabilitering är samma varje månad, oavsett hur mycket eller lite hjälp du får.

Borås Stads taxa för vård och omsorg.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rehabilitering

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender