Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hjälpmedel

Om du har svårt att klara av vissa saker helt på egen hand finns det hjälpmedel som kan underlätta din vardag.

Om du är inskriven i kommunal primärvård (hemsjukvård) är det arbetsterapeut eller fysioterapeut som bedömer ditt behov och förskriver hjälpmedel om det är aktuellt. Om du inte är inskriven i kommunens hemsjukvård kan du vända dig till valfri rehabenhet.

Vårdval rehabenhet, 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olika typer av hjälpmedel

Ett hjälpmedel är en del i vård och behandling och kompletterar andra vård- och behandlingsinsatser. Det är utprovat utifrån ditt behov och ska inte användas av någon annan. Att tillhandahålla hjälpmedel genom hälso- och sjukvården kallas för förskrivning av hjälpmedel.

När du inte behöver hjälpmedlet längre ska du lämna tillbaka det.

Exempel på hjälpmedel som kan förskrivas:

  • rullstol
  • rollator
  • toalettförhöjning

Vem kan få ett hjälpmedel förskrivet?

Först gör personal inom hälso- och sjukvården en bedömning av din förmåga att utföra olika aktiviteter i vardagen. Bedömningen ger svar på vilka åtgärder som är lämpliga. Det kan handla om rådgivning, olika former av träning, anpassning av bostaden, utprovning av hjälpmedel eller annat. Du ska ha en aktiv roll i behovsbedömningen men det är förskrivaren som ansvarar för valet av hjälpmedel.

Vem besvarar frågor om mitt hjälpmedel?

Har du frågor om ditt hjälpmedel kontaktar du den som förskrivit det.

När hjälpmedlet inte längre behövs ska du lämna tillbaka det där du fick det. Om du inte vet varifrån du har fått hjälpmedlet kan du ringa till din arbetsterapeut eller fysioterapeut i kommunen eller hjälpmedelscentralen som kan hjälpa dig att hitta rätt ställe för återlämning.

Smarta produkter som underlättar i vardagen

Det finns också många produkter att köpa i allmän handel som underlättar vardagen för personer både med och utan funktionsnedsättning. Några exempel på smarta produkter som du själv kan köpa på exempelvis apotek eller beställa på nätet:

  • anpassade hushållsredskap
  • telefon med extra stora knappar
  • fjärrkontroller av olika slag
  • minneshjälpmedel

Prova och låna hem hjälpmedel från Välfärdsbiblioteket

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hjälpmedel

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender