Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Medicinskt ansvariga

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal (MAR) har ansvar för kvalitet och säkerhet inom Borås Stads kommunala primärvård (hemsjukvård).

MAS och MAR ansvarar för att:

  • patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
  • det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov
  • patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt
  • rutinerna för läkemedelshantering är säkra
  • besluten om delegering är patientsäkra
  • patientjournaler förs
  • utredning och anmälan görs om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för det (Lex Maria).

Privatpersoner, till exempel anhöriga, kan inte göra en Lex Maria-anmälan. Har du synpunkter på Borås Stads kommunala primärvård (hemsjukvård) vänder du dig i första hand till den verksamhet det berör. Du kan också lämna synpunkter här på webbsidan eller kontakta Patientnämnden.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Marie Elm
E-post: marie.elm@boras.se
Telefon: 0766-23 06 49

Carina Molander-Ivarsson
E-post: carina.molander-ivarsson@boras.se
Telefon: 033-35 84 12

Maud Olausson
E-post: maud.olausson@boras.se
Telefon: 033-35 52 71

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Jessica Engkvist
E-post: jessica.engkvist@boras.se
Telefon: 033-35 35 71

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Medicinskt ansvariga

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender