Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Medicinskt ansvariga

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal (MAR) har ansvar för kvalitet och säkerhet inom Borås Stads hemsjukvård.

MAS/MAR:s uppdrag

  • att lagar, författningar och andra regler är kända och följs
  • att det finns tillräckliga instruktioner för sjukvården
  • att personalen har den kunskap och utbildning som behövs
  • att det är hög patientsäkerhet och god kvalitet i det medicinska arbetet
  • att samverkan och samordning med vårdresurser inom och utanför Borås Stad fungerar på ett bra sätt för patienterna
  • att det finns rutiner för individuell vårdplanering och dokumentation samt att verksamhetens vårdpolicy följs
  • att utreda och anmäla händelser till Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Lex Maria.

Privatpersoner, till exempel anhöriga, kan inte göra en Lex Maria-anmälan. Har du synpunkter på Borås Stads hemsjukvård vänder du dig i första hand till den verksamhet det berör. Du kan också använda Borås Stads synpunktshantering eller kontakta Patientnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Medicinskt ansvariga

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol