Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Medicinskt ansvariga

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal (MAR) har ansvar för kvalitet och säkerhet inom Borås Stads hemsjukvård.

MAS/MAR:s uppdrag

  • att lagar, författningar och andra regler är kända och följs
  • att det finns tillräckliga instruktioner för sjukvården
  • att personalen har den kunskap och utbildning som behövs
  • att det är hög patientsäkerhet och god kvalitet i det medicinska arbetet
  • att samverkan och samordning med vårdresurser inom och utanför Borås Stad fungerar på ett bra sätt för patienterna
  • att det finns rutiner för individuell vårdplanering och dokumentation samt att verksamhetens vårdpolicy följs
  • att utreda och anmäla händelser till Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Lex Maria.

Privatpersoner, till exempel anhöriga, kan inte göra en Lex Maria-anmälan. Har du synpunkter på Borås Stads hemsjukvård vänder du dig i första hand till den verksamhet det berör. Du kan också använda Borås Stads synpunktshantering eller kontakta Patientnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2019-10-01 10.39

Ändrad av:

Dela sidan: Medicinskt ansvariga

g q n C