Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Medicinskt ansvariga

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal (MAR) har ansvar för kvalitet och säkerhet inom Borås Stads hemsjukvård.

MAS och MAR ansvarar för att:

  • patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
  • det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov
  • patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt
  • rutinerna för läkemedelshantering är säkra
  • besluten om delegering är patientsäkra
  • patientjournaler förs
  • utredning och anmälan görs om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för det.

Privatpersoner, till exempel anhöriga, kan inte göra en Lex Maria-anmälan. Har du synpunkter på Borås Stads hemsjukvård vänder du dig i första hand till den verksamhet det berör. Du kan också använda Borås Stads synpunktshantering eller kontakta Patientnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Medicinskt ansvariga

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol