Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Tränningens naturreservat

Tränningens naturreservat, etablerat år 2011, sträcker sig över 196 hektar av skyddad natur. Detta statliga naturreservat lockar besökare med sina storslagna, nästan orörda våtmarker som omges av gammal tallskog. Reservatet ligger på gränsen mellan Borås Stad och Vårgårda kommun.

En stor sten vid ett lövlöst träd på en äng. En sjö i bakgrunden. Höstdis i luften.

Sevärdheter

Tränningens naturreservat bjuder in till en resa genom orörda gammelskogar, myrmarker och flera sjöar. Några av tallarna har en imponerande ålder på 160 år.

Utforska de många stigarna som slingrar sig genom skogen, följ stränderna längs sjöarna och njut av lugnet i de tysta myrarna. Reservatet erbjuder en avskild miljö långt från tätorter och huvudvägar, vilket gör det till en perfekt plats för en fridfull utflykt.

På platsen där det gamla torpet en gång låg, Tränningen, har hagmarkerna återskapats och hålls ibland öppna med hjälp av betesdjur.

Sjön Tränningen är känd för att isen lägger sig tidigt under vintersäsongen. Det gör den till en populär destination för många långfärdsskridskoåkare.

Artrikedom

Fågellivet i området är inte helt utforskat, men besökare har goda chanser att stöta på spännande arter som tjäder, ljungpipare, tofsmes och svartmes. På vissa platser kan du även finna örtväxten klockgentiana, vars blå blommor lockar till sig den lilla fjärilen alkonblåvingen.

Berg, träd och en stig

Ordningsregler för naturreservatet

Du är varmt välkommen att besöka reservatet men det är inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande eller vid kalkning av mark och vatten för att motverka försurning av sjöar
  • plantera ut växt- eller djurart
  • anordna läger, tävlingar eller liknande arrangemang
  • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära boplats
  • sätta upp tavla, skylt eller liknande

Praktisk information

Karta med förstoringsglas, ikon

Hitta hit

Reservatet ligger på gränsen mellan Borås Stad och Vårgårda kommun.

Buss

Buss

Närmaste busshållplats är Vralen, därifrån ligger naturreservatet cirka 8,9 kilometer bort.

Tillgänglighetssymbol

Tillgänglighet

Nej.

Karta

Karta

Karta

I närheten

På samma plats finns mer friluftsliv och natur att uppleva. Till exempel gränsar detta naturreservat till Gåshult naturreservat.

Besök vår samligssida för platsen:

Norr

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-04-04] Tränningens naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol