Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Norr

På denna sida hittar du all friluftliv och natur som finns i norra delen av Borås kommun samlat. Du kan också se vilka naturuppleverlser respektive större ort eller friluftsområde i norr har att erbjuda

Vandringsleder, motionsspår och promenadstigar

Här hittar du alla spår och leder i norra delen av Borås kommun:

 • Foto på ekskog uppe på Klevaberget längs blå vandringsleden i Borgstena Borgstena Klevaberget (blå), 0,9 km medel
  Det blå spåret startar vid en parkering längs väg 183, strax norr om sågverket i Borgstena. Spåret sträcker sig cirka 900 meter enkel väg, vilket motsvarar en tur- och retursträcka på cirka 1,8 km. De...
  Startplats: parkeringen norr om sågverket i Borgstena
 • Fägata längs vandringsled i Borgstena Borgstena Älgarås (solgul), 6,3 km medel
  Det solgula spåret startar vid parkeringen som finns längs väg 183, strax norr om sågverket i Borgstena. Vandringsleden tar dig ut på skogsstigar, mindre grusvägar och genom en kohage. Om du har med d...
  Startplats: parkeringen norr om sågverket i Borgstena
 • Stig med en liten träpinne där ledmärkningarna finns Bredared Klockaregården (blå), 7 km medel
  Det blå spåret börjar vid GIF-stugan i Knektås och är cirka 7 kilometer långt. Terrängen är ganska kuperad och spåret tar dig genom vackra granskogar längs små skogsvägar och stigar.
  Startplats: Klockaregården Bredared
 • Skogsstig i granskog Bredared Klockaregården (grön), 10 km medel
  Det gröna spåret sträcker sig cirka 10 kilometer och vid vissa platser är terrängen väldigt kuperad. Spåret går huvudsakligen längs stigar genom granskog och mellan Backagärde och Vänga kan du hitta m...
  Startplats: Klockaregården Bredared
 • Skyltmärkningar för vandringsleder i Bredared Bredared Klockaregården (gul), 5 km medel
  Det gula spåret startar vid Klockargården i Bredared och är cirka 5 kilometer långt. På vissa platser är terrängen väldigt kuperad och spåret går huvudsakligen genom granskog längs stigar.
  Startplats: Klockaregården Bredared
 • Bred grusgång längs elljusspår i Bredared Bredared Klockaregården (röd), 2,5 km medel
  Elljusspåret utgår från Klockargården i Bredared, är lite backigt och går till största delen på grusat underlag i vacker granskog. Lamporna är tända måndag till söndag, från skymning och fram till kl....
  Startplats: Klockaregården Bredared
 • Utsikt över sjö och skog längs med led i Bredared Bredared Klockaregården (vit), 14 km svår
  Det vita spåret startar vid Klockargården i Bredared och sträcker sig cirka 14 kilometer. På vissa platser är terrängen väldigt kuperad och spåret går huvudsakligen genom granskog längs stigar. Under ...
  Startplats: Klockaregården Bredared
 • Stenröse med runsten som står på Fristad Kulturled (mörkblå), 6,6 km medel
  Fristad kulturled tar dig genom en varierad terräng, delvis på grusvägar och delvis på mindre skogsstigar, och är ganska backig. Under vandringen passerar du ett omkring 20 historiska platser som ligg...
  Startplats: Fristad folkhögskola
 • Två personer sedda bakifrån går på en smal stig som går längs ett mindre vattendrag. Fristad Munkåleden (vit fyrkant med blå fisk), 2,6 km medel
  Leden går längs Munkån inne i Fristad. Spårets symbol är en vit fyrkant med blå fisksiluett.
  Startplats: Fristad folkhögskola
 • Stig i lummig grön skog Fristad Piggelinrundan (omarkerad), 950 meter lätt
  Motionsspåret börjar från södra sidan av Fristads idrottshall och går längs platta grusstigar som gör det perfekt för en bekväm promenad eller löprunda.
  Startplats: Fristadhallen
 • Närbild på persons ben som är ute och går Fristad Skalle (omarkerad), 1,2 km lätt
  Från parkeringsplatsen vid Skalle badplats kan man välja flera stigar till fågeltornet vid Viskans mynning i Öresjö.
  Startplats: Skalle badplats
 • Närbild på persons ben som är ute och promenerar Frufällan Vikåsaudden (omarkerad), 1,4 km medel
  Promenadstigen runt Vikåsaudden går till största delen på grusade stigar och du börjar smidigast att gå från Allhuset i Frufällan. Längs stigen finns några bänkar där du kan stanna och vila.
  Startplats: Allhuset i Frufällan
 • Utsiktsplats längs Gingrileden Gingrileden (orange), 5,8 km medel
  Gingrileden går huvudsakligen genom skogsmark och hagmark längs tydligt markerade stigar. Under vandringen passerar du en stenkammargrav vid Mölarps ö och Gingri lider som är ett landskap med lång his...
  Startplats: Mölarps kvarn
 • Stig som går längs med blommande ängar och lummiga träd Hedens idrottsplats (orange), 2,7 km lätt
  Elljusspåret är cirka 1,8 kilometer långt och ett förbindelsespår, som är cirka 400 meter långt, tar dig från Fristad Folkhögskola fram till elljusspåret. Den totala sträckan fram och tillbaka till fo...
  Startplats: Fristad folkhögskola
 • Vandringsled på Knektås Knektås Tosseryd (blå), 3,5 km medel
  Det blå spåret startar vid GIF-stugan i Knektås och sträcker sig cirka 3,5 km. Terrängen är delvis backig och spåret går både på mindre skogsvägar och stigar genom granskogen.
  Startplats: Gifstugan Knektås
 • Utsikt från vandringsled Knektås Knektås Tosseryd (grön-vit), 7,5 km svår
  Det grön-vita spåret börjar vid GIF-stugan i Knektås och sträcker sig cirka 7,5 kilometer. Terrängen är delvis backig och spåret tar dig genom mindre skogsvägar och stigar i granskogen. Här kan du ock...
  Startplats: Gifstugan Knektås
 • Äng längs med vandringsled på Knektås Knektås Tosseryd (gul), 5 km medel
  Det gula spåret börjar vid GIF-stugan i Knektås och sträcker sig cirka 5 kilometer. Terrängen är något backig och spåret går på mindre skogsvägar och stigar genom granskogen.
  Startplats: Gifstugan Knektås
 • Stenmur längs med vandringsled på Knektås Knektås Tosseryd (omarkerad), 2,5 km medel
  Terrängspåret börjar vid GIF-stugan i Knektås och sträcker sig cirka 2,5 km, går genom granskog och har en något backig terräng. Vid dammen bredvid klubbstugan finns en grillplats och under vintermåna...
  Startplats: Gifstugan Knektås
 • Kröklings hage Kröklings hage (omarkerad), 2 km svår
  Kröklings hage är ett 14 hektar stort naturreservat en bit norr om Borås. Här kan du vandra mellan slåtteräng och olika sorters ädellövskog.
  Startplats: Parkering Hagenvägen
 • Utsikt över skog från Molla Molla Fjällastigen (grön-vit), 10 km medel
  Vandringsleden Fjällastigen utgår från Molla bokskog i Mollaryd och tar dig genom både Molla socken i Herrljunga kommun och Borgstena socken i Borås stad. Spåret är kuperat och går huvudsakligen genom...
  Startplats: parkering vid Molla bokskogs naturreservat
 • Sjuhäradsled, bred väg längs klipphällar Sjuhäradsleden (orange), flera längder svår
  Sjuhäradsleden är en vandringsled mellan Hindås och Mullsjö. Sträckan genom Borås är 47 km och hela Sjuhäradsleden är 14 mil och ingår i Europaled 1. Leden är orangemarkerad och går genom skiftande mi...
  Startplats: Björbostugan, Omegastugan Olsfors, SOK stugan Nordtorp
 • Bred stig i solig skog Sparsör, Trollevi elljusspår (elljus), 2,1 km medel
  Elljusspåret utgår från södra sidan av fotbollsplanerna vid Trollevi i Sparsör, har några backar och går på grusat underlag genom granskog och vacker ekskog. Längs spåret passerar du det vackra naturr...
  Startplats: Södra om fotbollsplanerna, Trollevi, Sparsör
 • Bäck som rinner vid Vänga kvarn Vänga Kvarn, kärleksstigen (omarkerad), 0,6 km medel
  Kärleksstigen är en kort promenadslinga som utgår från Vänga kvarn och går på små stigar på ömse sidor av Säveån i närheten av kvarnen. Under promenaden kan du se lämningar efter både kvarnar och såga...
  Startplats: Vänga kvarn
 • Spången som går över Vänga mosse Vänga mosse (fågel), 1,8 km lätt
  Spåret går mellan naturreservatet Vänga mosses båda entréer. En bred spång tar dig över den östra halvan av mossen och resten går på grusväg. Längs spåret hittar du även två fågeltorn.
  Startplats: Informationstavla väg 1773
 • Grusbelagd vandringsled över Vänga mosse Vänga mosse (fågel), 2,3 km lätt
  Spåret utgår från västra parkeringsplatsen vid Vänga mosse. Leden går på grusad yta eller spång över mossen och ett fågeltorn finns längs spåret.
  Startplats: Rastplats Vänga mosse

Naturreservat

Här hittar du alla naturreservat i norra delen av Borås kommun:

 • En inhägnad hage med ett rött torp och en lada i bakgrunden. Blå himmel och solsken. Människor som minglar vid husen. Gåshult naturreservat
  Gåshult är ett kommunalt naturreservat som bildades 2022 och är därmed det yngsta naturreservatet i Borås Stad. Natrurreservatet är 32 hektar stort och en av de kvarvarande miljöerna i länet med mycke...
  Entré eller utgångsplats: parkering vid väg 1768 (Gåshult)
 • Ett stort träd med en parkbänk under. Kröklings hage naturreservat. Kröklings hage naturreservat
  Kröklings hage är ett statligt naturreservat som bildades 1962. Reservatet är 14 hektar stort. Här finns slåtteräng och olika sorters ädellövskog.
  Entré eller utgångsplats: Mölarps kvarn
 • Illustration av träd och parkbänk Mölarp naturreservat
  Mölarp är ett statligt naturreservat som bildades 1990. Reservatet är 66 hektar stort och lätt att besöka. I den västra delen rinner Viskan ut i Öresjö. Där finns en känd fågellokal som du kan ta del ...
  Entré eller utgångsplats: Mölarps kvarn
 • Solen strilar mellan träden på Rya Åsar Rya Åsar naturreservat
  Rya åsar är ett kommunalt naturreservat som bildades 2001. Med sina 562 hektar erbjuder detta område en viktig plats för friluftslivet. Här kan du följa de markerade spåren som tar dig genom varierand...
  Entré eller utgångsplats: Björbobacken, Rya åsars naturreservat, parkering
 • En stor sten vid ett lövlöst träd på en äng. En sjö i bakgrunden. Höstdis i luften. Tränningens naturreservat
  Tränningens naturreservat, etablerat år 2011, sträcker sig över 196 hektar av skyddad natur. Detta statliga naturreservat lockar besökare med sina storslagna, nästan orörda våtmarker som omges av gamm...
  Entré eller utgångsplats: parkering vid väg 1768 (Gåshult)
 • En picknickbänk i trä ute på en spång. Utsikt över en mosse delvis fylld av vatten. Granskogen ramar in mossen och en blå, nästan molnfri himmel ligger som en fond. Vänga mosse naturreservat
  Vänga mosse naturreservat, grundat år 2010, sträcker sig över 238 hektar av opåverkad mosse. Detta kommunala naturreservat bjuder in till en upplevelse av naturens lugn och skönhet. Här finns generösa...
  Entré eller utgångsplats: Rastplats Vänga mosse

Fiskemöjligheter

Sjöar och vattendrag med möjlighet till fiske i norra delen av Borås kommun:

Badplatser

Badplatser i norra delen av Borås kommun:

 • Utsikt över sjön och sandstranden på Asklanda badplats. Asklanda badplats
  Asklanda kommunala badplats är ett underbart ställe vid Öresjös norra strand, i de västra delarna av Fristad. Här hittar du en sandstrand och några små gröna områden bland tallarna nära vattnet. Du kan ha roligt med beachvolleyboll, klättra i klätternätet eller laga mat vid någon av de två grillplat...
 • Utsikt över badplatsen med träd, grillplats och liten sandstrand Frufällans badplats
  Frufällans kommunala badplats är en mysig liten oas mitt i hjärtat av tätorten Frufällan. Den ligger vid den östra stranden av Öresjö och här finns en brygga, en liten men inbjudande sandstrand och en trevlig gräsyta att sträcka ut sig på. Vid sjökanten finns en grillplats där du kan grilla medan du...
 • Brygga ligger i spegelblank sjö Skalle badplats
  Skalle kommunala badplats och naturområde är ett riktigt guldkorn som ligger vid Öresjös östra strand, precis söder om Fristad samhälle. Här kan du njuta av en lång och vacker sandstrand, en trevlig brygga och några små gräsområden inne vid den skogsomringade stranden. Ovanför badplatsen finns ett s...
 • Brygga i vattnet med båt bredvid. En bit ut ligger en badflotte Solvikens badplats
  Solvikens badplats ligger vid Equmeniakyrkan Fristads sommargård vid den östra stranden av sjön Ärtingen, bara cirka 4 kilometer väster om Fristads samhälle. Här finns en liten sandstrand, en brygga och stora grönområden att koppla av på. Mitt ute i sjön finns en flotte du kan simma ut till och på s...
 • Brygga med stege längst ut. Vid bryggan ligger några båtar. Sparsörs badplats
  Sparsörs kommunala badplats ligger vid Öresjös östra strand, mitt i Sparsörs samhälle. Här finns en lång brygga, en liten sandstrand och en stor gräsmatta som sträcker sig mot sjön. För de minsta besökarna finns några gungor och på badplatsen finns även en grillplats.
 • Lång sandstrand omringad av skog Tämta badplats
  Tämta kommunala badplats är en populär plats vid sjön Sävens nordöstra sida. Här kan du njuta av en lång, fin sandstrand som kallas "Tämta beach". Längs med stranden finns tre grillplatser och några bord där du kan slå dig ner, och sjön är väldigt långgrund, vilket gör den perfekt för både vuxna och...
 • Brygga med stege och badflotte ligger i spegelblank sjö Östra Valsjöns badplats
  Östra Valsjöns kommunala badplats ligger cirka 2 kilometer öster om Hedared. Här finns en stor gräsyta, sandstrand och en brygga. Vid stranden finns också en grillplast och några bord och bänkar där du kan sitta ner och ta det lugnt.

Vindskydd

Följande vindskydd kan du hitta i norra delen av Borås Kommun:

 • Två personer som sover i ett vindskydd. Bilden är AI-genererad och visar inte hur detta vindskydd ser ut. Trollevi
  Utgångsplats: Sparsörs idrottsplats Trollevi Vindskyddet ligger norr om fotbollsplanerna vid idrottsplatsen Trollevi i Sparsör.
Karta

Karta

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Norr

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender