Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sandhult, Sandhult 10:1, Arnolds väg

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-1457 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Detaljplanearbetet har pausats med begäran från fastighetsägaren. Vi kan ej ge besked när arbetet kan återupptas igen. Samhällsbyggnadsnämnden tar beslut vilka planer som kommer bli prioriterade i kommande produktionsplan.

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra 7-8 nya villor och samtidigt planlägga de åtta befintliga villorna vid Arnolds väg. Området ligger utmed Sundhultsvägen, mitt emot Tå kyrkogård, cirka 700 meter söder om Sandhult.

Detaljplanen har inte stöd av Borås Stads gällande översiktsplan, då den inte ligger inom ett utpekat utbyggnadsområde. Detaljplanen planläggs genom utökat planförfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 7§.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte behövs.

Ett samrådsmöte om planförslaget genomfördes i Sandhults församlingshem 25 oktober.

Samrådstiden pågick från den 16 oktober till den 19 november.

 

Planhandlingar

 

Utredningar

 

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Sandhult.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-06] Sandhult, Sandhult 10:1, Arnolds väg

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol