Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Om Good life goals

Good life goals (mål för ett gott liv) ger förslag och tips på saker som människor kan ändra på i sina liv för att bidra till att uppnå de Globala målen, som också ofta kallas Agenda 2030.

Dessa mål för ett gott liv föreslår 85 handlingar inom sjutton områden, och alla dessa handlingar är direkt kopplade till de globala målen.

Vad är de globala målen?

Världens länder har gemensamt åtagit sig att till lösa ett antal stora problem till 2030. Så här skriver FN:s utvecklingsprogram (UNDP) på sin svenska webbplats:

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Målen är uppdelade i sjutton delområden, med totalt 169 delmål och indikatorer.

Globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sverige har åtagit sig att vara ledande i att genomföra Agenda 2030 och de Globala målen. Regeringen skriver i sitt budgetförslag för 2023 att arbetet för att uppnå Agenda 2030 behöver intensifieras, både nationellt och i det globala samarbetet. Arbetet för en samstämmig politik för hållbar utveckling, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt samt mellan politikområden är en central del i Sveriges genomförande av Agenda 2030. (...) Sverige har goda förutsättningar och en hög ambition att gå i täten i omställningen till ett hållbart samhälle, såväl nationellt som internationellt.

Budgetpropositionen 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Borås Stad har Kommunfullmäktige formulerat ett uppdrag om att samtliga förvaltningar och bolag vid alla beslut och i allt sitt arbete ska utgå från att målen i Agenda 2030 ska uppfyllas. Ett nav för detta arbete ska finnas inom Stadsledningskansliet, som bland annat kan stötta förvaltningar och bolag med den kunskap och samordning som kan behövas för att öka ambitionerna i genomförandet.

Mer om Good life goals

Avsikten med Good life goals är att bryta ner de globala målen till tips om vardagshandlingar. Handlingarna är valda för att ha stor inverkan om många genomför dem. Det ska vara lättbegripliga och möjliga att använda för människor i olika stadier i livet, och med olika inkomstnivåer, över hela världen. Vart och ett av de sjuttonmålen följs av fem tips, enligt samma uppställning.

 • Den första handlingen handlar om lärande. Detta är den enklaste saken,
  möjlig även för barn eller de med begränsad kontroll över sin egen livsstil.
 • De nästa tre åtgärderna är en ökande beteendeutmaning när det gäller
  livsstilsförändringar/kostnad/vanor. Åtminstone en åtgärd försöker vara
  positiv/uppåt/kul (där det är möjligt). Den näst sista handlingen är den med
  störst påverkan och också den svåraste.
 • Den sista handlingen är att kräva att beslutsfattare agerar i linje med målet.

Good life goals lanserades 2018, och är utarbetade av FN:s globala program om hållbara livsstilar och utbildning och
Futerra, med stöd från bland andra Japans och Sveriges regeringar.

Good Life Goals - Små och stora saker som alla kan göra för att bidra till de globala målen för hållbar utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Emojis som används i Good life goals
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Om Good life goals

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter