Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling innebär att möta mänsklighetens behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

En hållbar utveckling bygger på tre delar

Hållbar utveckling bygger på de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dimensionerna är ömsesidigt beroende och skapar förutsättningar för varandra.

Social hållbarhet

Den sociala hållbarheten handlar om hur vi lever tillsammans i våra samhällen, hur samhällena är inkluderande, hur mänskliga rättigheter efterlevs och hur vi tar hand om varandra.

Ekologisk hållbarhet

Den miljömässiga hållbarheten handlar om hur vi människor tar hand om planeten, miljön och naturen runt omkring oss.

Ekonomisk hållbarhet

Den ekonomiska hållbarheten handlar om hur vi får samhället att fungera och hur vi genom skattefinansiering och privata investeringar uppnår en sund ekonomisk balans.

Visar de tre hållbarhetsaspekternas förhållande till varandra.

Visionen om framtidens Borås + hållbarhet = sant

Visionen om framtidens Borås bygger på och utgår från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I alla beslut, oavsett vad det gäller, ska såväl pengarna som människorna och miljön tänkas in.

Att visionen bygger på hållbarhet betyder att den inte handlar om att lösa de problem vi har i Borås här och nu, utan om att kunna se flera steg längre. Det handlar om kommande generationer och om ett globalt perspektiv. Borås är inte en isolerad ö, utan en kommun som påverkas av – och påverkar – andra delar av världen.

På våra sidor för hållbar utveckling beskriver vi hur våra olika insatser, projekt eller satsningar är kopplade till de olika visionsområdena.

Visionen om framtidens Borås

Agenda 2030 och de globala målen

Världens länder har gemensamt åtagit sig att till lösa ett antal stora problem till 2030. Så här skriver FN:s utvecklingsprogram (UNDP) på sin svenska webbplats:

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Agenda 2030 består av mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Målen är uppdelade i sjutton delområden, med totalt 169 delmål och indikatorer.

Globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sverige har åtagit sig att vara ledande i att genomföra Agenda 2030 och de globala målen. Lokalt i Borås har Kommunfullmäktige formulerat ett uppdrag om att samtliga förvaltningar och bolag vid alla beslut och i allt sitt arbete ska utgå från att målen i Agenda 2030 ska uppfyllas.

På våra sidor för hållbar utveckling beskriver vi hur våra olika insatser, projekt eller satsningar är kopplade till de olika globala målen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vad är hållbar utveckling?

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter