Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hållbart företagande

Hur Borås utvecklas hänger samman med hur näringslivet i kommunen utvecklas. Med fler och framgångsrika företag ökar antalet jobb och färre personer hamnar i arbetslöshet och utanförskap. För vår del innebär det ökade inkomster i form av skatter och minskade kostnader orsakade av brist på försörjning och utanförskap.

Ett hållbart företag är ett företag som arbetar med både lönsamhet, miljöhänsyn och sociala aspekter integrerat i hela verksamheten.

Det här vill vi

Ett hållbart företagande ökar näringslivets uthållighet och bidrar till en långsiktig hållbar utveckling i hela kommunen. Därför arbetar vi både med egna projekt och med att på olika sätt stötta företag som arbetar för hållbarhet i såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt hänseende.

En fabrik och två paket med växter som växer ut dem.

Produktion, produkter och tjänster

Vi stöttar och samverkar med lokala företag för att hitta nya hållbara lösningar inom produktion, produkter och tjänster. Vi stöttar också lokala företag att vara med i våra upphandlingar och vi arbetar för att lokala aktörer får lika goda möjligheter att vinna kommunala upphandlingar.

Produktion, produkter och tjänster

En lastbil, en moped och ett bud.

Distribution och logistik

Varutransporter kan ha en stor påverkan på företagens koldioxidutsläpp. Vi vill hjälpa och underlätta för näringslivet i Borås till ökad transporteffektivitet och minskad miljöåverkan. Därför samverkar vi med och stöttar näringslivet i olika transport- och logistikprojekt.

Distribution och logistik

Glödlampa och en hög med mynt.

Innovation och ekonomisk tillväxt

Vi vill hjälpa och underlätta för personer som har hållbara, innovativa idéer. Att underlätta för innovation skapar samhällsnytta och ekonomisk tillväxt i kommunen, till exempel genom att fler nya företag etablerar sig i här.

Innovation och ekonomisk tillväxt

En hand som håller två personer

Socialt företagande och arbetskraft

Vi vill på olika sätt underlätta för kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. . Vi vill också arbeta för att Borås ska vara en attraktivt del av arbetsmarknaden genom att arbeta för bättre kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter.

Socialt företagande och arbetskraft

En person med streck till olika cirklar som representerar andra person och organisationen i ett nätverk.

Företagsnätverk och samarbeten

Vi tror på samverkan och dialog som vägen till gemensam framgång och en hållbar utveckling av vår kommun. Därför driver vi eller är med i olika företagsnätverk och samarbeten som syftar till ett hållbart företagande.

Företagsnätverk och samarbeten

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Hållbart företagande.

 • Digital strategi

  Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar att vara en levande och attraktiv kommun. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Digital strategi Pdf, 398.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Näringslivsstrategi

  Näringslivsstrategin beskriver hur vi arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för entreprenörskap och för företag av olika slag att starta, växa och etablera sig i vår kommun. För Borås är ett starkt och framgångsrikt näringsliv en förutsättning för att kunna växa, utvecklas som kommun och för att kunna förverkliga vår vision. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Näringslivsstrategi Pdf, 552.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Program för ett integrerat samhälle

  Vi ska i vårt integrationarbetet ha ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Program för ett integrerat samhälle Pdf, 522.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Internationell policy

  Kontakter över gränser och mellan kulturer skapar dynamik, ger nya erfarenheter och ökar tillgången till kunskap och innovativa lösningar. Borås Stad är drivande i att hitta nya former för samverkan och nytänkande. Det internationella arbetet ska bidra till ett konkurrenskraftigt, attraktivt Borås och till en hållbar tillväxt för kommunen, näringslivet och medborgarna. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Internationell policy Pdf, 520.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Policy för inköp i kommunen

  Policyn beskriver vad som gäller för hela kommunkoncernen vid upphandlingar och inköp. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Policy för inköp i kommunen Pdf, 85.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Regler för inköp i kommunkoncernen

  Vi ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av samordning. Kommunkoncernens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets intresse. Dokumentet är beslutat av Kommunstyrelsen och gäller till och med .

  Regler för inköp i kommunkoncernen Pdf, 123.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hållbart företagande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter