Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hållbart företagande

Hur Borås utvecklas hänger samman med hur näringslivet i kommunen utvecklas. Med fler och framgångsrika företag ökar antalet jobb och färre personer hamnar i arbetslöshet och utanförskap. För vår del innebär det ökade inkomster i form av skatter och minskade kostnader orsakade av brist på försörjning och utanförskap.

Ett hållbart företag är ett företag som arbetar med både lönsamhet, miljöhänsyn och sociala aspekter integrerat i hela verksamheten.

Det här vill vi

Ett hållbart företagande ökar näringslivets uthållighet och bidrar till en långsiktig hållbar utveckling i hela kommunen. Därför arbetar vi både med egna projekt och med att på olika sätt stötta företag som arbetar för hållbarhet i såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt hänseende.

En fabrik och två paket med växter som växer ut dem.

Produktion, produkter och tjänster

Vi stöttar och samverkar med lokala företag för att hitta nya hållbara lösningar inom produktion, produkter och tjänster. Vi stöttar också lokala företag att vara med i våra upphandlingar och vi arbetar för att lokala aktörer får lika goda möjligheter att vinna kommunala upphandlingar.

Produktion, produkter och tjänster

En lastbil, en moped och ett bud.

Distribution och logistik

Varutransporter kan ha en stor påverkan på företagens koldioxidutsläpp. Vi vill hjälpa och underlätta för näringslivet i Borås till ökad transporteffektivitet och minskad miljöåverkan. Därför samverkar vi med och stöttar näringslivet i olika transport- och logistikprojekt.

Distribution och logistik

Glödlampa och en hög med mynt.

Innovation och ekonomisk tillväxt

Vi vill hjälpa och underlätta för personer som har hållbara, innovativa idéer. Att underlätta för innovation skapar samhällsnytta och ekonomisk tillväxt i kommunen, till exempel genom att fler nya företag etablerar sig i här.

Innovation och ekonomisk tillväxt

En person med streck till olika cirklar som representerar andra person och organisationen i ett nätverk.

Företagsnätverk och samarbeten

Vi tror på samverkan och dialog som vägen till gemensam framgång och en hållbar utveckling av vår kommun. Därför driver vi eller är med i olika företagsnätverk och samarbeten som syftar till ett hållbart företagande.

Företagsnätverk och samarbeten

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Hållbart företagande. 

Näringslivsstrategi

Näringslivsstrategin beskriver hur vi arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för entreprenörskap och för företag av olika slag att starta, växa och etablera sig i vår kommun. För Borås är ett starkt och framgångsrikt näringsliv en förutsättning för att kunna växa, utvecklas som kommun och för att kunna förverkliga vår vision.

Näringslivsstrategi Pdf, 552.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Digital strategi

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar att vara en levande och attraktiv kommun.

Digital strategi Pdf, 398.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Policy för inköp i Kommunkoncernen

Kommunkoncernen ska göra affärsmässiga och hållbara upphandlingar med ekonomisk, social och miljömässig hänsyn. Upphandlingar ska svara mot verksamhetens behov och genomföras utifrån de politiska målen. Allt som upphandlas ska ha rätt funktion, rätt kvalitet, och levereras på rätt plats, i rätt tid och med hög säkerhet.

Policy för inköp i Kommunkoncernen Pdf, 85.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hållbart företagande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter