Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Modersmålsstöd hjälper barnet att prata sitt språk i förskolan

Ditt barn ska få modersmålsstöd i förskolan
om barnets första språk är ett annat än svenska.

Modersmålsstödet ska hjälpa barnet
att prata sitt modersmål
och att utveckla kulturen från sitt hemland.

Modersmålsstöd betyder att ditt barn får
använda sitt modersmål
i olika aktiviteter i förskolan.
Ditt barn kan till exempel titta i böcker
på sitt modersmål
eller lyssna på ett datorprogram som läser boken högt.

Barnet kan också få hjälp att lära sig mer svenska
genom att titta på bilder
och prata om dem med personalen på förskolan.

Du som förälder samarbetar med förskolan
för att hjälpa ditt barn inom modersmålsstödet.

Ring eller mejla förskolan om du har frågor

Kontakta rektorn på ditt barns förskola
om du har frågor om modersmålsstöd.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Modersmålsstöd hjälper barnet att prata sitt språk i förskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol