Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skol-skjuts och skol-busskort i grundskolan

Skol-skjuts är skjuts till och från skolan för en elev.
Elever som går i grundskolan kan få skol-skjuts,
alltså barn i förskole-klass och årskurs 1 till 9.
Du som förälder måste ansöka om skol-skjuts varje år.

Det finns tre olika sätt att få skol-skjuts på:

  1. med vanlig buss och tåg – så kallad ”linjetrafik”
  2. med skolbuss
  3. med skol-taxi.

Eleven kan få skol-skjuts när skolan börjar och slutar,
men inte till och från fritids.

Ansök som skol-skjuts varje år

Du kan ansöka om skol-skjuts för nästa läsår
mellan 1 mars och 15 april varje år.
Om vi får din ansökan före 15 april
så hinner du få beskedet om skol-skjuts
innan skolan börjar igen efter sommarlovet.

Det går även att skicka ansökan efter den 15 april,
men då kan vi inte garantera att du hinner få vårt beslut
innan skolan börjar efter sommarlovet.

Det tar cirka fyra veckor för oss innan vi kan ge besked,
men under sommaren kan det ta lite längre tid.

Kan mitt barn få skol-skjuts - skjuts till och från skolan?
Här kan du läsa om vilka regler som gäller för skol-skjuts för ditt barn.

En symbol på en penna mot en laptop

Ansök om skol-skjuts
– skjuts till och från skolan
Här kan du läsa mer om hur du ansöker om skol-skjuts till och från skolan för ditt barn.
Du kan också läsa om reglerna för dygnet runt-verksamhet
och undervisning i modersmål.

en beslutsklubba

När får jag beslutet om skol-skjuts?
Här kan du läsa mer om hur lång tid det tar att få beslutet om skol-skjuts för ditt barn.

buss i linjetrafik

Skol-skjuts med vanlig buss eller tåg
Har du fått beviljat skol-skjuts med vanlig buss eller tåg?
Här kan du läsa mer om hur busskortet funkar och vad du behöver göra nu.

en skolbuss

Skol-skjuts med skolbuss
Har du fått beviljat skol-skjuts med skol-buss? Här kan du läsa mer om hur det funkar och vad du behöver göra nu.

Taxibil

Skol-skjuts med skoltaxi
Har du fått beviljat skol-skjuts med skol-taxi? Här kan du läsa mer om hur det funkar och vad du behöver göra nu.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skol-skjuts och skol-busskort i grundskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol