Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kan mitt barn få skol-skjuts?

Det är avståndet mellan ert hem och barnets skola
som avgör om ditt barn kan få skol-skjuts.
Med avstånd menar vi hur långt det är
mellan er bostad och skolan
via närmaste gångväg eller cykelväg.

Vilket avstånd som krävs beror på vilken årskurs barnet går i.
Kortfattat ser kravet för att få skol-skjuts ut så här:

  • Barn i förskoleklass upp till årskurs 3: minst 2 000 meter till skolan
    Om ditt barn går i förskoleklass eller i årskurs 1, 2 eller 3
    behöver det vara minst 2 kilometer mellan hem och skola.
  • Barn i årskurs 4 till 9: minst 3 000 meter till skolan
    Om ditt barn går i årskurs 4–9
    behöver det vara minst 3 kilometer mellan hem och skola.

Beslutet om skol-skjuts kan också påverkas av
om ditt barn har en funktions-nedsättning
eller om det är någon annan särskild situation,
till exempel med trafiken.

På dessa sidor kan du läsa mer om vilka regler som finns i Borås Stad för att barn ska få skol-skjuts.

(sidorna är inte på lättläst svenska)

Om ni har valt en annan skola

Om du och ditt barn har valt en annan skola
än den skola som Borås stad hade placerat ditt barn i
kan ditt barn oftast inte få skol-skjuts.
Ni kan förstås skicka in en ansökan ändå,
så kan vi utreda om det är möjligt.

Om ni uppfyller kravet på avstånd
så kan vi i bevilja resor med Västtrafik.
Vissa kan få annan skol-skjuts, till exempel
om det inte går några bussar och tåg nära bostaden
eller om det finns andra särskilda förhållanden.

Om ditt barn har särskilda skäl för att få skol-skjuts

Om ditt barn har särskilda skäl för att få skol-skjuts,
till exempel en funktions-nedsättning,
så måste du skicka in ett intyg
tillsammans med din ansökan om skol-skjuts.

Intyget kan vara från till exempel barnets läkare,
psykolog eller någon annan behörig personal
som kan intyga att barnet har särskilt behov av skol-skjuts.

Det går också att få skol-skjuts
om barnet går i resurs-skola
eller i särskild undervisnings-grupp.
I dessa fall diskuterar vi på kommunen beslutet om skol-skjuts
tillsammans med skolans personal, barnets läkare
och med dig som vårdnadshavare.

Skol-skjuts för barn som går i anpassad skola

Barn som går i anpassad skola kan få särskild skol-skjuts.
På dessa sidor kan du ansöka
om skol-skjuts för barn i anpassad skola
och läsa mer om hur det funkar:

Skolskjuts för barn i anpassad skola.

(sidan är inte på lättläst svenska)

Nästa steg, Ansök om skol-skjuts

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kan mitt barn få skol-skjuts?

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol