Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sjuhäradsleden (orange), flera längder

Sjuhäradsleden är en vandringsled mellan Hindås och Mullsjö. Sträckan genom Borås är 47 km och hela Sjuhäradsleden är 14 mil och ingår i Europaled 1. Leden är orangemarkerad och går genom skiftande miljöer. Du vandrar genom skogsmark, jordbrukslandskap och stad. Vandringsleden är väl skyltad.

Sjuhäradsleden delas in i 10 etapper. Etapp 3 - 6 ligger helt eller delvis i Borås.​

En nedladdningsbar broschyr med karta i hittar du under varje etapp.

Sjuhäradsled, bred väg längs klipphällar
Nivå

Svårighetsnivå

Sjuhäradsledens etapper är olika svåra. Läs mer svårighetsgraden under varje etapp.

Om svårighetsgrader

Etappen är 13 km lång och går till största delen i skogsmark och har ett bra underlag under normala förhållanden. Det finns några ganska branta partier. Faddrar för leden på etapp 1 är: Hindås Skidklubb, Bollebygds Scoutförening och OK Orinto.

Längd

13 km

Beräknad gångtid

3,5 timmar

Svårighetsgrad

Medel

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 1

Etappen startar vid Hindås station. Parkering och information finns vid stationen.

Koordinater:

 • Hindås station 6398636 348118.
 • Hestrafors IF 6399102 355958.

Mer information

Etappen är 10 km går till största delen i skogsmark och har ett bra underlag under normala förhållanden. Det finns några ganska branta partier. Faddrar för leden är Hestrafors IF: s Supporterklubb, Stenkulla Byalag, Gesebols Byalag, Olsfors Förädraförening och IK Omega.

Längd

10 km

Beräknad gångtid

2,5 timmar

Svårighetsgrad

Medel

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 2

Etappen startar vid Hestrafors Idrottsförening i Brandshed. Parkering och information finns vid Hestrafors IF:s klubbstuga.

Koordinater:

 • Hestrafors IF 6399102 355958
 • IK Omega 6397533 362548
 • Start etapp 3 6396405 362812

Mer information

Etappen är 10 km och går till största delen i skogsmark och har ett bra underlag under normala förhållanden. Det finns några ganska branta partier. Etapp 3 är den första etappen som går genom Borås.

Längd

10 km

Beräknad gångtid

2,5 timmar

Höjdskillnad

83 meter

Svårighetsgrad

Medel

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 3

Etappen startar 1 km norr om Olsfors. Parkering och information finns vid Omegastugan. Närmaste busshållplats är Olsfors (1,5 km).

Koordinater:

 • IK Omega 6397533 362548
 • SOK-stugan 6401018 368739

Mer information

Etappen är 13 km och går till största delen i skogsmark. Leden har till största delen ett bra underlag men det finns kortare sträckor som är blöta eller svårgångna och kräver kängor eller stövlar även under normala förhållanden. Sträckan har stora höjdskillnader. Etapp 4 är en av etapperna som går genom Borås.

Längd

13 km

Beräknad gångtid

3,5 timmar

Höjdskillnad

110 meter

Svårighetsgrad

Svår

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 4

Etappen startar vid SOK-stugan norr om Sandared och slutar vid Rya åsar i Borås. Närmaste busshållplats är Skogshall.

Koordinater:

 • SOK-stugan 6401018 368739.
 • Rya åsar 6402243 376162.

Sevärdheter längs med etappen

Längs med etapp 4 på Sjuhäradsleden finns flera sevärdheter.

Källeberg

Längs med leden passerar du den historiska platsen Källeberg eller Källartomten som den också kallats. Här finns röjningsrösen som visar att området varit odlingsmark för länge sedan. Tre olika delområden med en sammanlagd areal på ungefär 5 hektar är skyddade som fornlämning. Det är en fornlämningstyp som kallas fossil åkermark.

Innan människan började påverka området växte här lövskog. Redan under sen bronsålder, för cirka 2500 år sedan, blev området aktuellt för jordbruk. Troligen skedde en mer omfattande uppodling under järnåldern. Pollen-analyser gjorda i området visar att odling skett mer eller mindre kontinuerligt fram till slutet av 1500-talet. När säteriet bildades i mitten av 1600-talet blev det istället betesmarker här. När betesdriften upphörde blev det skog igen men nu med dominans av barrträd.

Vi har byggt en raststuga med tidstypiskt utseende vid Källeberg. Här kan vandrare ta skydd, vila en stund eller övernatta. Raststugan går inte att boka. Det finns även en grillplats. Vid raststugan har vi planterat äpple- och päronträd som förhoppningsvis ska ge frukt som våra besökande kan smaka på.

Kvarnrester i Kvarnbäcken

100 meter från leden kan du se resterna efter den kvarn som låg i Kvarnbäcken. Finns det vatten i bäcken kan du höra var ”vattenfallet” är.

Naturreservatet Rya åsar

De sista 2,1 km av etappen vandrar du i den mer vildmarks-betonade delen av det 550 ha stora naturreservatet Rya åsar. Vid Ramshulan (0,4 km från leden) finns bord och bänkar och en mulltoalett.

Mer information

Etappen är 19 km och rör sig genom flera olika miljöer. Du går genom stadsmiljö, skogar och jordbrukslandskap. I broschyren finns information om var du kan stanna och vila och vad som är värt att titta lite extra på. Etapp 5 är en av etapperna som går genom Borås.

Längd

19 km

Beräknad gångtid

6 timmar

Höjdskillnad

182 meter

Svårighetsgrad

Svår

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 5

Etappen startar på Rya åsar i centrala Borås och slutar vid Karlsaflogarna norr om Dalsjöfors.
Närmaste busshållplats är Björbostugan och därifrån är det 0,8 km till etappstarten.

Koordinater:

 • Rya åsar 6402243 376162
 • Karlsaflogarna 6401763 387337

Sevärdheter längs med etappen

Längs med etapp 5 på Sjuhäradsleden finns flera sevärdheter.

Naturreservatet Rya åsar
Rya åsar är ett 550 ha stort naturreservat. Det är ett värdefullt rekreationsområde med flera markerade spår. Här finns ett värdefullt odlingslandskap och sommartid betas de öppna markerna av nötkreatur. Här finns troligen kommunens största sammanhängande lövskog och många fornlämningar. I de norra delarna av reservatet är skogen mer vildmarkslik. Vid Ramshulan (0,4 km från leden) finns bord och bänkar och en mulltoalett.

Björbo hage
Här finns ett ålderdomligt landskap med månghundraåriga anor. Lägg särskilt märke till de stora odlingsrösena och de tydligt markerade åkeravslutningarna – terrasskanterna. Vid Björbostugan (0,2 km från leden) finns en grillplats.

Borås Camping
Vill du övernatta i omedelbar närhet till vandringsleden är Borås Camping ett lämpligt alternativ. Här finns vandrarhem och stugor.

Åland
På den här platsen vid Viskan låg tidigare ett torp med samma namn. Här ligger en grillplats. Vill du stanna och fiska går det bra. Fiske med handredskap är fritt på den här sträckan.

Femstenarör
Leden passerar ett litet område med mycket gamla odlingsmarker. Här finns också en mer ovanlig fornlämning ett femstenarör. Detta gamla gränsmärke består av en större mittsten omgiven av fyra mindre stenar.

Karlsaflogarna
Vid en av de små dammarna som kallas Karlsaflogarna ligger en grillplats och en raststuga.

Mer information

Etappen är mycket varierande och du går genom skogs- och jordbrukslandskap. Den del av etappen går till största delen på grusväg och det är endast på några korta avsnitt som underlaget kan kräva kängor eller stövlar under normala förhållanden. Den del av etappen som ligger i Ulricehamns kommun går i princip helt och hållet på traktorväg/stig. Där krävs kängor eller stövlar på vissa ställen även under normala förhållanden. Etapp 6 är en av etapperna som går genom Borås.

Längd

20 km

Beräknad gångtid

5,5 timmar

Höjdskillnad

103 meter

Svårighetsgrad

Medium

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 6

Etappen startar vid Karlsaflogarna norr om Dalsjöfors i Borås och slutar vid Blackered i Ulricehamn. Närmaste busshållplatser är Häljaredsvägen (0,5 km) och Dalsjöforsmotet (1,9 km).

Koordinater:

 • Karlsaflogarna 6401763 387337
 • Blackered 6404030 397788

Sevärdheter längs med etappen

Längs med etapp 6 på Sjuhäradsleden finns flera sevärdheter.

Gamla järnvägen

Sträckan mellan Borås och Ulricehamn trafikerades 1917 – 1986. Efter det köptes banvallen av kommunerna som byggde en gång- och cykelväg som blev klar 2002. 50 m från banvallen ligger resterna efter en ångsåg som var i drift till 1928.

Raska-Minas stuga

Raska-Minas stuga är ett fint 1800-talstorp med autentisk inredning. Här kan man äta sin medhavda matsäck vid Raska-Minas köksbord. Stugan står alltid öppen. Ett vindskydd för övernattning finns cirka 100 meter inne i skogen åt öster, följ skylten.

Mer information

Etappen går till största delen i skogsmark på skogsvägar. Även vissa beteshagar med djur passeras. Tänk på att stänga grindar och inte skrämma djuren. Etappens sista 3,6 km går på asfalt på gång- och cykelbana. Utmed sträckan finns inga iordninggjorda rastplatser utan här får man använd naturen som sittplats.

Längd

12 km

Beräknad gångtid

3 timmar

Svårighetsgrad

Medium

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 7

Etappen startar vid Blackered där leden passerar över vägen och slutar vid Prångens Camping i Ulricehamn. På båda etappmålen finns parkering och information. Till Blackered kan du ta dig enkelt från Riksväg 40, vid Bredaslätt sväng mot Komskälet.

Koordinater:

 • Blackered 6404027 397795
 • Prångens Camping 6407831 405388

Mer information

Etappen startar med vandring på den gamla banvallen som nu är en asfalterad gång- och cykelbana. Efter 2,5 km är det grusväg och skogsväg resten av etappen. Delar av denna etapp hör också till Åsundenleden och Redvägsleden.

Längd

15 km

Beräknad gångtid

4,5 timmar

Svårighetsgrad

Lätt

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 8

Etappen startar vid Prångens Camping i Ulricehamn där finns parkering och information. Närmaste busshållplats Brunnsnäs.

Koordinater:

 • Prångens Camping 6407831 405388
 • Böne kyrka 6416620 4120226

Mer information

En lättgången etapp. Den börjar med asfalt men övergår sedan till mindre grusvägar i det vackra landskapet. Här passeras några mindre samhällen och byar med ursprung från medeltiden. Här är odlingslandskap i ådalen men är i övrigt kuperad skogsbygd.

Längd

12 km

Beräknad gångtid

3 timmar

Svårighetsgrad

Lätt

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 9

Etappen startar vid Böne kyrka. Där finns parkering och information.

Koordinater:

 • Böne kyrka 6416620 412026
 • Årås säteri 6416792 419809

Mer information

Etappen går mestadels på grusväg till Ryfors. För att ta sig de sista drygt 6 km till Mullsjö går leden in i skogen igen och följer Södra Vätterleden. På den sträckan passerar man den vackra Trollsjön, en liten strand vid Stråken och 300 årig gammal tallskog. Leden slutar vid det anrika Hotel Mullsjö.

Längd

22 km

Beräknad gångtid

5,5 timmar

Svårighetsgrad

Medium

Hitta till Sjuhäradsleden etapp 10

Etappen startar vid Årås säteri där finns parkering och information.

Koordinater:

 • Årås säteri 6416792 419809
 • Hotell Mullsjö 6418558 433181

Mer information

Grillplatser

Följande grillplatser kan du hitta utmed spåret.

 • Grillplats med ved som brinner och lite ved som står bredvid

  Hestrastugan


  Grillplatsen ligger strax bakom Hestrastugan och är inte tillgänglighetsanpassad. flera av vandringslederna och skidspåren med statplats Hestrastugan går förbi grillplatsen.
 • Grillplats med bänkar av stubbar och vindskydd vid sjö

  Kypesjön badplatsen


  Grillplatsen ligger strax intill Kypegårdens friluftsgård vid Kypesjön. På samma plats finns även ett vindskydd för övernattning.
 • Källebergs rastplats. Med raststuga och grillplats.

  Källeberg


  Vid grillplatsen vid Källeberg finns äpple- och päronträd samt en stuga att vila i. Stugan går inte att boka.
 • Grillplats i trä med bänkar runt och ängar som omgivning

  Nordtorp


  Grillplatsen ligger vid SOK-stugan i Nordtorp. Allmänheten får använda grillplatsen, som ligger längs den långa vandringsleden Sjuhäradsleden mellan Hindås och Ulricehamn.
 • Grillplats med ved som brinner och lite ved som står bredvid

  Sjöbovallen


  Grillplatsen ligger vid Viskan på Sjöbo.
 • Grillplats med ved som brinner och lite ved som står bredvid

  Skidstadion


  Grillplatsen ligger i slänten, väster om Skidstadion i Brämhult.
 • Grillplats med ved som brinner och lite ved som står bredvid

  Åland Sjöbo


  Grillplatsen ligger vid Viskan i närheten av Sjöbo.

Vindskydd

Följande vindskydd kan du hitta utmed spåret.

 • Vindskydd och grillplats vid sjö

  Kypesjön badplatsen


  Vindskyddet ligger precis vid Kypegårdens friluftsgård vid Kypesjön.

Praktisk information

Karta med förstoringsglas, ikon

Hitta hit

Sjuhäradsleden har flera olika startpunkter. Respektive startplats hittar du under varje etapp.

Buss

Buss

Se respektive etapps startpunkt och sök efter vilken busshållsplats som är närmast:

Västtrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsskylt

Parkering

Parkeringar finns vid flera ställen längst med leden. Använd kartan för att hitta varje etapps närmaste parkeringsplats.

Tillgänglighetssymbol

Tillgänglighet

Nej, leden är inte tillgänglighetsanpassad.

Karta

Karta

Karta

I närheten

I närheten av spåret finns mer friluftsliv och natur att uppleva. Besök samlingssida för platser i närheten av Sjuhäradsledens etapper om går genom Borås:

Etapp 3: Sandared

Etapp 4: Sjömarken, Hestra, Borås centrala

Etapp 5: Borås centrala, Dalsjöfors

Etapp 6: Dalsjöfors, Öster

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-04-23] Sjuhäradsleden (orange), flera längder

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol