Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sparsör, Sölebo 1:54 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-495 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet ligger utmed väg 42 i norra Sparsör, gränsande till Fristad.

Planens syfte är att möjliggöra ny småskalig bostadsbebyg­gelse i ett naturnära läge.

I samband med detaljplanen ska åtgärder utföras på väg 42, för att öka trafiksäkerheten, genom att befintliga in- och utfarter samordnas. I samband med detta föreslås även en ny passage över riksvägen i form av en refuglösning för gående och cyklister.

Detaljplanen ger möjlighet för såväl radhus, kedjehus, parhus, mindre flerbostadshus samt villor inom området och innebär ett tillskott på cirka 60-80 nya bostäder. Utmed Riksväg 42 föreslås uthyrningsbara komplementbyggnader uppföras. Dessa ger ett skydd för bostäderna dels från buller och dels från risk vid eventuell olycka på riksvägen.

Förslaget är förenligt med Borås stads översiktsplan (2018) men avviker från Borås Stads Grönområdesplan och kommer därför att handläggas med utökat förfarande.

En Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick 4 maj – 31 maj 2021.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Handlingar

Utredningar

Karta

Karta

Karta över planområdet.

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sparsör.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Sparsör, Sölebo 1:54 med flera

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol