Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viared Västra, Viared 14:19 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-612 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Status: Bearbetning inför antagande | Prioritering: Ej prioriterad plan

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett attraktivt och effektivt verksamhetsområde utmed riksväg 40, samt att underlätta dagvattenföringen inom området. Området ligger på södra sidan av vägen och utgör en direkt fortsättning av befintligt verksamhetsområde i Viared. Som entrépunkt till staden i från väster är områdets gestaltning viktig. Detaljplanen innebär inte några nya byggrätter, utan att ändringar görs på mark som redan är detaljplanelagd som industri.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-22 §78 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att justera befintlig detaljplan förutsatt att nämndens förslag tillstyrks av Kommunstyrelsen. Samrådstiden pågick från den 19 december 2017 - 28 januari 2018. Den 19 april 2018 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att skicka ut planen på granskning.

Granskningstiden pågick från den 27 april - 25 maj 2018.

Den större delen av detaljplanen har redan antagits och fått laga kraft. Den första delen antogs 2018-06-28 av Samhällsbyggnadsnämnden i beslut §178. Den delen fick laga kraft 2018-07-20. Den andra delen antogs 2021-09-16 i beslut §298 och fick laga kraft 2021-10-13.

En liten del i den södra delen av planen har undantagits antagande och är har varit på ny granskning för att inkludera användningen järnvägsreservat i den sydvästra delen av planområdet. Granskningstiden pågick från den 2 november - den 29 november 2021.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Handlingar, granskning 2

Utredningar

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Viared.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Viared Västra, Viared 14:19 med flera

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol