Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Befolkningsprognos

Prognos över antal invånare i Borås. Prognosresultat går att plocka fram för olika geografiska områden, för kön, olika åldrar, samt för olika slutår, vilket vi kan hjälpa dig med om du hör av dig.

Folkmängd i 10-årsgrupper 2019-12-31 samt prognos för 2024-12-31

A‌ntal personer per åldersgrupp år 2019 och prognos för år 2024

Ålder

2019

2024

0-9

13 785

13 739

10-19

13 136

14 797

20-29

15 884

15 212

30-39

14 919

16 783

40-49

13 767

14 366

50-59

14 042

14 526

60-69

11 476

11 893

70-79

10 068

10 204

80-89

4 970

5 737

90-99

1 107

1 077

100-w

25

27

Summa

113 179

118 362

Källa: SCB samt Stadsledningskansliet


Befolkningsprognos för delområden, förändring mellan 2019-12-31 och 2024-12-31, per kommundel.

Antal personer per kommundel, förändring 2019-2024 och folkmängd 2024

Kommundel

Förändring 2019-2024

Folkmängd 2024

Brämhult

155

13 065

Centrum

1 569

17 696

Göta

1 102

13 258

Norrby

419

13 942

Sjöbo

1 668

11 331

Trandared

1 232

12 733

Dalsjöfors

-348

10 712

Fristad

-205

9975

Sandhult

-180

9221

Viskafors

-229

6284


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Befolkningsprognos

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol