Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Befolkningsprognos

Prognos över antal invånare i Borås. Prognosresultat går att plocka fram för olika geografiska områden, för kön, olika åldrar, samt för olika slutår, vilket vi kan hjälpa dig med om du hör av dig. Varje år räknas prognosen om så att ny kunskap från senaste året kommer med i underlaget. Viss fakta finns nu fram till 2020 och tabellerna med prognos för fler åldrar och delområden kommer att uppdateras under våren 2021.

Befolkningsprognos för år 2030, baserat på fakta från år 2020

Folkmängdsutveckling per åldersgrupp i antal personer från startåret, för startåret redovisas totala antalet.

Ålder

2020

2030

0-17 år

24 522

2 709

18-64 år

67 412

5 595

65 år och äldre

21 780

2 033

Summa

113 714

10 336

Källa: SCB samt Stadsledningskansliet

Befolkningsprognos för kommundelar för år 2025, baserat på fakta från år 2020

Folkmängd år 2020 och prognos för folkmängd 2025, samt förändring mellan 2020 och 2025.

Kommundel

Fakta

Prognos

Område

2020

2025

förändring

Brämhult

12 877

13 266

389

Centrum

16 123

17 341

1 218

Göta

12 218

13 880

1 662

Norrby

13 594

14 319

725

Sjöbo

9 695

10 541

846

Trandared

11 798

12 430

632

Dalsjöfors

11 223

11 091

-132

Fristad

10 197

10 309

112

Sandhult

9 394

9 383

-11

Viskafors

6 449

6 239

-210

restförda

146

146

0

Summa

113 714

118 946

5 232

Folkmängd i 10-årsgrupper 2019-12-31 samt prognos för 2024-12-31

A‌ntal personer per åldersgrupp år 2019 och prognos för år 2024

Ålder

2019

2024

0-9

13 785

13 739

10-19

13 136

14 797

20-29

15 884

15 212

30-39

14 919

16 783

40-49

13 767

14 366

50-59

14 042

14 526

60-69

11 476

11 893

70-79

10 068

10 204

80-89

4 970

5 737

90-99

1 107

1 077

100-w

25

27

Summa

113 179

118 362

Källa: SCB samt Stadsledningskansliet


Befolkningsprognos för delområden, förändring mellan 2019-12-31 och 2024-12-31, per kommundel.

Antal personer per kommundel, förändring 2019-2024 och folkmängd 2024

Kommundel

Förändring 2019-2024

Folkmängd 2024

Brämhult

155

13 065

Centrum

1 569

17 696

Göta

1 102

13 258

Norrby

419

13 942

Sjöbo

1 668

11 331

Trandared

1 232

12 733

Dalsjöfors

-348

10 712

Fristad

-205

9975

Sandhult

-180

9221

Viskafors

-229

6284

Källa: SCB samt StadsledningskanslietSenast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Befolkningsprognos

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol