Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Befolkningsprognos

Borås Stadsledningskansli gör årligen befolkningsprognos kring folkmängd i kommunen. Prognosen som beräknats för 2022-2026 har även legat till grund för en längre tidsperiod framåt, men har då en ökande osäkerhet för varje tillkommande år.

Prognos för 2030 baserat på 2021 års faktorer

Varje år uppdateras befolkningsprognosen med nya ingångsvärden från närmaste årsskifte. Baserat på kända faktorer 2021-12-31 har en prognos beräknats för 2022-2026, samt förlängts till 2030.

För åldersgruppen 0-5 år (som 2021-12-31 var 7 899 personer) beräknas antalet minska med 518 personer, för åldersgruppen 6-18 år (som 2021-12-31 var 18 008 personer) beräknas antalet öka med 419 personer, för åldersgruppen 19-64 år (som 2021-12-31 var 66 150 personer) beräknas antalet öka med 3 210 personer och för åldersgruppen 65 och äldre (som 2021-12-31 var 22 034 personer) beräknas antalet personer öka med 1 481personer.

Kommuntotalen (som 2021-12-31 var 114 091 personer) beräknas vara 4 592 personer fler år 2030.

Befolkningsprognos för kommunen indelad i tio kommundelar, fakta 2021 och prognos för 2030.Område

2021

2030

Brämhult

12 916

12 995

Centrum

16 118

18 981

Göta

12 257

14 113

Norrby

13 527

14 055

Sjöbo

9 656

11 833

Trandared

11 855

12 265

Dalsjöfors

11 291

10 276

Fristad

10 289

9 573

Sandhult

9 522

8 660

Viskafors

6 506

5 777

restförda

153

153

Summa

114 090

118 682

Källa: Stadsledningskansliet, prognos 2022

 

Prognos till 2030, baserat på 2021 års fakta, förändring per åldersgrupp i 10-årsklasser.

Prognos till 2030, baserat på 2021 års fakta, förändring per åldersgrupp i 10-årsklasser.
Ålder

2021

2030

0-9

13 607

-886

10-19

13 637

985

20-29

15 206

830

30-39

15 730

-102

40-49

13 790

2 136

50-59

14 179

-673

60-69

11 364

1 384

70-79

10 334

-657

80-89

5 071

1 579

90-99

1 146

-1

100-w

27

-3

Summa

114 091

4 592Källa: Stadsledningskansliet prognos 2022
Prognos i tre åldersgrupper fakta 2021 prognos förändring till 2030

Prognos för tre åldersgrupper fakta 2021 prognos 2030
Ålder

2021

2030

0-17

24 597

-336

18-64

67 460

3 446

65-w

22 034

1 481

Summa

114 091

4 592Källa: Stadsledningskansliet, prognos 2022Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Befolkningsprognos

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72