Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Befolkningsprognos

Borås Stadsledningskansli gör årligen befolkningsprognos kring folkmängd i kommunen.

Folkmängd i tre åldersgrupper Borås 2020 och prognos för 2030

Folkmängd i tre åldersgrupper Borås 2020 och prognos 2030

Ålder

2020

2030

0-17

24 522

695

18-64

67 412

5 552

65-w

21 780

2 089

Summa

113 714

8 336

Källa: SCB och Stadsledningskansliet, prognos 2021-05-10

Folkmängden per kommundel 2020 och prognos 2025, förändring 2020-2025

Tabell över folkmängd per kommundel 2020-2025 och förändring

Område

2020

2025

Förändring

Brämhult

12 877

13 158

281

Centrum

16 123

17 222

1 099

Göta

12 218

13 755

1 537

Norrby

13 594

14 212

618

Sjöbo

9 695

10 463

768

Trandared

11 798

12 334

536

Dalsjöfors

11 223

10 995

-228

Fristad

10 197

10 217

20

Sandhult

9 394

9 299

-95

Viskafors

6 449

6 189

-260

restförda

146

146

0

Summa

113 714

117 991

4 277


Källa: SCB och Stadsledningskansliet, prognos 2021-05-10

Folkmängd i elva åldersgrupper 2020 och prognos 2025

Folkmängd i elva åldersgrupper 2020 och prognos 2025

Ålder

2020

2025

0-9

13 678

13 395

10-19

13 424

14 897

20-29

15 617

15 117

30-39

15 274

16 759

40-49

13 798

14 453

50-59

14 151

14 250

60-69

11 417

12 141

70-79

10 263

9 965

80-89

4 965

5 894

90-99

1 101

1 091

100-w

26

30

Summa

113 714

117 991

Källa: SCB och Stadsledningskansliet, prognos 2021-05-10

Prognos över röstberättigade vid val till Kommunfullmäktige 2022

År 2022 är det nyval till Kommunfullmäktige. Prognos, enligt Valmyndigheten 1 mars 2021, för hur många som kommer att vara röstberättigade i Borås till detta val är 87 646 personer.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Befolkningsprognos

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol