Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Strategiska planer

Här presenteras strategiska planer för Sjöbo och Sparsör-Frufällan-Tosseryd.

Strategisk plan för Sjöbo

Den strategiska planen omfattar stadsdelen Sjöbo, men även Ryda och Almenäs väster om Viskan. Planen redogör på en övergripande nivå hur stadsdelen kan utvecklas med fler bostäder, service och med tydliga kopplingar inom området och till andra delar av Borås. Planen antogs i Kommunfullmäktige 20 juni 2018.

I den strategiska planen presenteras möjligheterna att förtäta kring Fristadsvägen och strategiska utvecklingsmöjligheter i stadsdelen som helhet lyfts. Planen studerar även möjligheten till en omvandling av industriområdet Ryda.

En förflyttning av trafikflödena från Fristadsvägen till förbifart Sjöbo har förutsättningarna för hela stadsdelen förändrats. Det innebär både möjligheter och utmaningar. Med mindre trafik blir stadsdelen tystare och tryggare, samtidigt som lite av den puls som funnits längs Fristadsvägen försvinner.

För att undvika att Sjöbo blir en isolerad stadsdel med minskat underlag för service och handel och istället ta till vara på de möjligheter som uppstått har Borås Stad tagit fram en strategisk plan för Sjöbo. Arbetet med den har resulterat i sex strategier för hur kommunen vill att Sjöbo utvecklas. Dessa är:

 • Förtäta längs busstråket
 • Tvärgående kopplingar skapar knutpunkter
 • Utveckla Ryda
 • Öka möjligheterna för service
 • Tydliggör Sjöbos entréer
 • Tillgängliggör rekreationsområdena

Strategisk plan för Sjöbo Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Strategisk plan för Sparsör- Frufällan- Tosseryd

Den strategiska planen är ett underlag för kommunens arbete med översiktlig planering och detaljplanering inom Sparsör, Frufällan och Tosseryd. Planen antogs i Kommunfullmäktige 20 juni 2018.

Sparsör, Frufällan och Tosseryd, dit även Skogsryd räknas, bildar ett cirka 7 km långt bebyggelseband mellan Borås och Fristad. Det finns närhet både till Borås och Fristad och goda pendlingsmöjligheter. Läget över Öresjö och stora sammanhängande strövområden och kulturlandskap gör området attraktivt för bostäder. Den strategiska planen ska ses som en utbyggnadsplan för ny bebyggelse.

Möjligheterna att bygga ut Frufällan med mer en enstaka tomter är begränsade. Framtida större områden samlas därför till Sparsör och Tosseryd. Utgångspunkten är att försöka hålla samman bebyggelseområdena utmed stråket Tosseryd till Sparsör och undvika att ytterligare sprida ut bebyggelsen. Frufällan och Sparsör ligger nära varandra och kan komplet­tera varandra. Tosseryd är den av orterna som har minst antal invånare och har störst möjlighet att växa.

Strategisk plan för Sparsör-Frufällan- Tosseryd Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strategiska planer

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En sopkvast Publicerad

  Vad har du för ansvar som fastighetsägare?

  Det är inte alltid lätt att förutse hur vädret kommer att uppföra sig, men som fastighetsägare kan du förbereda dig genom att veta vilket ansvar du har under de...
 • Snöröjning på en snöig gata. Publicerad

  Sandsopningen pausas på grund av snön

  Vintern har kommit tillbaka. Förhoppningsvis blir det ett kort besök. Under tiden pausas sandsopningen och snöröjningen tar vid.
 • En illustration av cyklister  Publicerad

  Trampa igång din arbetsplats!

  Cykelutmaningen är en tävling för arbetsplatser som vill göra cykling till ett självklart färdmedel till och från jobbet. Genom att försöka cykla så mycket som ...
Ikon: Kalender

Kalender