Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Minska utsläpp av växthusgaser

Vi ska göra allt vi kan för att begränsa den globala uppvärmningen och klimatförändringens effekter. Därför måste utsläppen av växthusgaser minska fort och komma ner till noll inom de närmaste 20 åren. Hela samhället, städer, regioner och länder behöver bidra till arbetet och omställningen.

Vi själva, Borås Stad, är en viktig aktör som har möjligheter att:

 • minska klimatpåverkan från våra kommunala verksamheter
 • skapa utsläppsminskning genom till exempel smart stadsplanering
 • skapa förutsättningar för en hållbar livsstil så att det är lätt att göra klimaträtt för invånare

Alla områden i den kommunala verksamheten och i samhället i stort behöver minska sina utsläpp av koldioxid. Utsläppen kan ses från olika perspektiv och en del utsläpp sker direkt i Borås och där är vägtrafiken den största källan.

Andra utsläpp orsakas av tjänster eller under produktion och transport av varor som boråsarna konsumerar, som till exempel flygresor, livsmedel och elektronik. Dessa utsläpp sker till stor del utanför kommungränsen.

illustration av hur utsläppen av växthusgaser som Borås orsakar delas upp i olika perspektiv

Bilden ovan visar hur utsläppen av växthusgaser, som Borås orsakar, kan delas upp i olika delar.

 1. Konsumtion som invånarna i Borås står för omfattar det största utsläppsdelen. Utsläppen orsakas av konsumtion av varor och tjänster och sker till störst del utanför Borås.
 2. Utsläpp från fossila bränslen som sker i Borås genom till exempel förbränning av uppvärmning och drivmedel.
 3. Konsumtion från Borås Stad omfattar utsläpp orsakat av konsumtion av varor och tjänster och är en delmängd av boråsarnas utsläpp eftersom Borås Stads konsumtion är skattefinansierad.

Koldioxidbudgeten beskriver utsläpp vi har råd med

Den globala och den lokala koldioxidbudgeten beskriver den samlade mängden utsläpp som vi har råd med innan kritiska värden överskrids. Enligt dessa budgetar måste utsläppen minska omgående och snabbt, med 16 procents utsläppsminskning per år. Dessutom behöver utsläppen från fossila källor försvinna helt runt år 2040 till 2050.

Omställningen som krävs i Borås för att åstadkomma dessa minskningar är en utmaning för hela samhället. Alla behöver hjälpas åt och bidra utifrån egna förutsättningar och möjligheter.

Totalt summeras utsläppen till nästan 8 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år. Den individuella klimatpåverkan beror starkt på livstilsval och också den individuella ekonomin då högre inkomst generellt leder till högre utsläpp.

Utsläppen kan delas in i olika områden:

 • resor med flyg och bil står för cirka ett ton vardera
 • el och värme bidrar med mindre än ett halvt ton
 • mat och livsmedel står för cirka två ton
 • konsumtion av övriga varor och tjänster och offentlig konsumtion står för lite under två ton vardera

Offentlig konsumtion omfattar all skattefinansierad verksamhet.

Borås Stads koldioxidbudget Pdf, 828.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på åtgärder som vi har genomfört

Vi har en lång historia av att arbeta med ett stort antal åtgärder, stora som små, inom ett antal områden. Här kommer några exempel:

 • Energieffektivisering av kommunens lokaler och allmännyttans bostäder
 • Förnybart bränsle och eldrift i kommunens tjänstebilar och arbetsfordon
 • Hållbar byggnation med livscykelanalys och klimatoptimerade byggmaterial
 • Ruttoptimering i hemtjänsten för att minska körsträckor
 • Minskat matsvinn och klimatoptimerade måltider i Borås Stads verksamheter
 • Krav på förnybara bränslen och hållbara lösningar i Borås Stads inköp
 • Effektiv kraftvärmeproduktion med hög andel förnybar energi och en ackumulatortank
 • Solceller på ett flertal byggnader
 • Biogasproduktion av avloppsslam och matavfall som blir till fordonsbränsle
 • Cykelparkeringshus vid resecentrum
 • Cykelbanor blir fler och längre varje år
 • Laddstolpar till elbilar, till exempel i parkeringshuset Vulkanus
 • Klimatsmart stadsplanering för att minska bilberoendet
 • Energi- och klimatrådgivning för privatpersoner och företag
 • Information, kunskap och prova på erbjudanden för att underlätta för en hållbar livsstil, till exempel via Smarta Kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., konsumentrådgivningen, Kretsloppsveckan, Navet Science Center Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Erbjuda cykel-leasing till Borås Stads anställda
 • På egna ben – ett projekt för att uppmuntra barn att gå eller cykla till skolan
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Minska utsläpp av växthusgaser

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter