Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gröna nyckeltal, Sveriges ekokommuner

Sveriges Ekokommuner har antagit 12 nyckeltal i syfte att följa utvecklingen inom ekokommunerna och få indikatorer på om utvecklingen går mot ett hållbart samhälle. Med nyckeltalen vill ekokommunera på ett enkelt och konkret sätt indikera om utvecklingen, inom valda områden, går mot hållbarhet och samtidigt påminna om det strategiska arbete  som behövs i kommunerna för att nå full hållbarhet.

 1. Koldioxidutsläpp, ton/invånare
 2. Antal resor med kollektivtrafik, per invånare och år
 3. Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, i procent
 4. Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling, i procent
 5. Andel miljöcertifierat skogsbruk, i procent
 6. Andel skyddad mark och vattenområden, i procent 
 7. Total mängd hushållsavfall inklusive producentansvar, ton/invånare
 8. Tungmetaller i avloppsslam, bly, kadmium, kvicksilver, milligram/kilo torrsubstans
 9. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, i procent
 10.  A. Transportenergi för tjänsteresor med bil, kilowatt-timma/årsarbetare
  B. Koldioxidutsläpp för tjänsteresor med bil,  ton/årsarbetare
 11. Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen, i procent
 12. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor, i procent

Redovisning av hur nyckeltalen utvecklas Länk till annan webbplats. hos medlemmarna. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Gröna nyckeltal, Sveriges ekokommuner

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Överförmyndarnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5