Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samarbete med Yancheng

Yancheng besökte Borås 2011, det var en start för en serie av besök och växande intresse av båda städerna. År 2013 undertecknade städerna ett samarbetsavtal mellan Yancheng Kommunala Ekonomiska och IT kommissionen och Borås Stads utvecklingsavdelning. Samarbetsavtalet godkändes av kommunfullmäktige i Borås Stad.

Överenskommelse

 1. Bygga en plattform för ekonomiskt utbyte mellan de båda städerna.
 2. Identifiera de viktigaste områdena för samarbete mellan de två städerna.
 3. Främja utvecklingen av ekonomi och handelsverksamhet i båda städerna.
 4. Uppmuntra viktiga företag att upprätta distributions kontor i varandras stad.
 5. Uppmuntra rekombination mellan lokala företag i båda städerna för att öka egen konkurrensfördelar samt öka kärnan i konkurrenskraften av varandra.
 6. Främja avancerat industriellt samarbete mellan företagen i båda städer i aspekterna av teknik, design, varumärke, marknad och mänskliga resurser för att utbyta erfarenheter i starka områden och uppnå en win-win situation.
 7. Båda parterna skall försöka skapa länkar mellan de relevanta webbplatserna så att de senaste nyheterna om den ekonomiska utvecklingen, marknad, företag, utställningar företag och andra ekonomiska och handelsmässiga verksamhet delas ut. Detta skapar nya möjligheter för samarbete.
 8. Inrätta en mekanism för utbildning och samverkan mellan de båda städerna.

Överenskommelsen i full version Pdf, 86.6 kB.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samarbete med Yancheng

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...