Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Interreligiöst råd

Borås har sedan hösten 2019 inrättat ett Interreligiöst råd utifrån ett beslut från Kommunfullmäktige.
Syftet med rådet är att ska skapa förutsättningar för dialog, samråd och samverkan mellan de religiösa samfunden samt mellan dem och kommunen. Det ska också bidra till ökad förståelse och respekt mellan religiösa traditioner och över religionsgränserna.

Rådet ska kunna bidra till ett fungerande samarbete vid social oro och kris samt sprida kunskap om församlingarnas arbete och kommunens uppdrag, där de religiösa samfunden är viktiga aktörer i samhällsutvecklingen.

Borås Stad har det övergripande ansvaret för rådet som organiseras i form av regelbundna dialogforum dit samfund och församlingar bjuds in. Innehållet kommer deltagarna bestämma tillsammans.

Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, stödjer Borås Stad i arbetet med det Interreligiösa rådet.

Myndigheten för stöd till trossamfund Länk till annan webbplats.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Interreligiöst råd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender