Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sveriges Ekokommuner

Borås Stad är en av Sveriges ekokommuner i och med att Borås Stad är medlem i den ideella föreningen Sveriges Ekokommuner.

Sveriges Ekokommuner är ett omfattande nätverk – fyllt med kunskap och erfarenhet för både politiker och tjänstepersoner – med en gemensam kraft, där man jobbar aktivt med hållbarhetsarbete, utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel.

Medlemmarna (kommuner och regioner) representeras av en tjänsteperson och en politiker i ledande ställning, vilket innebär att de strategiska hållbarhetsfrågorna lyfts upp i kommunernas/regionernas högsta ledning.

Föreningen Sveriges Ekokommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mål för Sveriges Ekokommuner

Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.

De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för det hållbara samhället och föreningens verksamhet.

Sveriges Ekokommuner ska vara en förebild och föregångare för landets kommuner och regioner i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå.

Sveriges Ekokommuner ska tillsammans med sina medlemmar vara opinionsbildare, pådrivare, det vill säga en tydlig lokal röst i miljöpolitiken, samt en kunskapsförmedlare av goda lokala exempel och stimulera erfarenhetsutbyte mellan lokala aktörer både nationellt och internationellt.

Gröna Nyckeltal

Sveriges Ekokommuner har också antagit Gröna Nyckeltal - som rapporteras in årligen av medlemmarna - för att följa utvecklingen inom ekokommunerna/ekoregionerna och få indikatorer på om utvecklingen går mot ett hållbart samhälle.

Med nyckeltalen vill ekokommunerna/ekoregionerna visualiserat på ett enkelt och konkret sätt indikera om utvecklingen, inom valda områden, går mot hållbarhet. Nyckeltalen påminner också om det strategiska arbete som behövs i kommunerna/regionerna för att nå full hållbarhet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sveriges Ekokommuner

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender