Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sveriges Ekokommuner

Borås Stad är en av Sveriges ekokommuner i och med att Borås Stad är medlem i den ideella föreningen Sveriges Ekokommuner (SEKOM).

Sveriges Ekokommuner är ett omfattande tillsammans-nätverk – fyllt med kunskap och erfarenhet för både politiker och tjänstepersoner – med en gemensam kraft, där man jobbar aktivt med hållbarhetsarbete, utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel. Ökad kunskap ger bätte beslut och tillsammans vet vi mer.

Medlemmarna (kommuner och regioner) representeras av en tjänsteperson och en politiker i ledande ställning, vilket innebär att de strategiska hållbarhetsfrågorna lyfts upp i kommunernas/regionernas högsta ledning.

Föreningen Sveriges Ekokommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mål för Sveriges Ekokommuner

Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle som håller sig inom planetens gränser utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.

De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för det hållbara samhället och föreningens verksamhet.

Sveriges Ekokommuner ska vara en förebild och föregångare för landets kommuner och regioner i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå. Sveriges Ekokommuner ger stöd genom att vara pådrivande i gemensamma utmaningar coh arbetet för att lösa upp knutarna i ledning, styrning och förvaltning.

Sveriges Ekokommuner ska tillsammans med sina medlemmar vara opinionsbildare, pådrivare, det vill säga en tydlig lokal röst i miljöpolitiken, samt en kunskapsförmedlare av goda lokala exempel och stimulera erfarenhetsutbyte mellan lokala aktörer både nationellt och internationellt.

Gröna Nyckeltal

Sveriges Ekokommuner har också antagit Gröna Nyckeltal - som rapporteras in årligen av medlemmarna - för att följa utvecklingen inom ekokommunerna/ekoregionerna och få indikatorer på om utvecklingen går mot ett hållbart samhälle.

Med nyckeltalen vill ekokommunerna/ekoregionerna visualiserat på ett enkelt och konkret sätt indikera om utvecklingen, inom valda områden, går mot hållbarhet. Nyckeltalen påminner också om det strategiska arbete som behövs i kommunerna/regionerna för att nå full hållbarhet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sveriges Ekokommuner

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En kran som det rinner vatten ifrån. Publicerad

  Störningar i vattenleveransen i Äspered

  Just nu är det störningar i vattenleveransen i Äspered. Borås Energi och Miljö arbetar för att åtgärda problemet och säkerställa en stabil vattenförsörjning. De...
 • En stadsbuss som är dekorerade i rosa där det står Valbuss - här kan du rösta Publicerad

  Nu rullar valbussen

  I dag är det premiär för Borås Stads förtidsröstningslokal på hjul. Valbussen börjar rulla! Första anhalt blir på Akademiplatsen vid högskolan.
 • Demokratin är ömtålig. Publicerad

  SMS från Borås Stad

  I morgon kan du få ett SMS som uppmuntrar dig till att gå och rösta i EU-valet. Det är Borås Stad som vill motivera alla röstberättigade invånare att använd sin...
 • Louis Fernandez, Dylan Mäenpää och Daniel Evert från lag Gina spånar kring en chatbott som skulle kunna läsa in hela Borås Stads hemsida och sedan ger motsvarande information på alla möjliga språk. Publicerad

  Studenter och företag tävlade om lösningen på ett socialt hållbart Borås

  En chatbott som läser in hela Borås Stads hemsida och kan ge motsvarande information på alla möjliga språk. Det var lag Gina tricot som tog hem priset i kategor...
 • Tre personer i en cirkel. Publicerad

  Så påverkas Borås Stads verksamheter om det blir konflikt

  Borås är en av flera kommuner där fackförbundet Vårdförbundet har varslat om konfliktåtgärder. Om parterna inte kommer överens börjar konfliktåtgärderna att gäl...
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB


  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen


  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden


  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden


  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige


  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan