Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Sveriges Ekokommuner

Borås Stad är en av Sveriges ekokommuner. Föreningen Sveriges Ekokommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och regioner i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling.

Medlemskommunerna representeras av en tjänsteperson och en politiker i ledande ställning, vilket innebär att de strategiska hållbarhetsfrågorna lyfts upp i kommunernas högsta ledning.

Mål för Sveriges Ekokommuner

Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.

De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för det hållbara samhället och föreningens verksamhet.

Sveriges Ekokommuner ska vara en förebild och föregångare för landets övriga kommuner i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå.

Sveriges Ekokommuner ska tillsammans med sina medlemmar vara opinionsbildare, pådrivare, det vill säga en tydlig lokal röst i miljöpolitiken, samt en kunskapsförmedlare av goda lokala exempel och stimulera erfarenhetsutbyte mellan lokala aktörer både nationellt och internationellt.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sveriges Ekokommuner

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol