Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Interorganisatoriskt nätverk i ledarutvecklingsfrågor, IOR

IOR är ett nätverk med företrädare för ett antal offentliga organisationer i Västra Götaland. Nätverket är ett unikt samarbete mellan statliga myndigheter, kommuner och Västra Götalandsregionen. I nätverket ingår för närvarande representanter från:

  • Arbetsförmedlingen
  • Borås Stad
  • Göteborgs Stad
  • Göteborgs universitet
  • Högskolan i Borås
  • Länsstyrelsen
  • Polisregion Väst
  • Skatteverket
  • Västra Götalandsregionen

Nätverket har till syfte att samverka om och utbyta erfarenheter om chefskap i offentlig verksamhet. Nätverket verkar för att chefer på strategisk nivå utvecklar ett likartat syn- och förhållningssätt till det gemensamma uppdraget att tjäna medborgaren på bästa sätt. Genom att på olika sätt erbjuda arenor för möten mellan chefer från den offentliga sektorns olika delar skapas erfarenhetsutbyten och omvärldsbevakning.

Mentorer

Nätverket driver årliga mentorprogram med 20-25 par, i vilka erfarna och mindre erfarna chefer på strategisk nivå från länets kommuner, Västra Götalandsregionen och statliga myndigheter möts och bidrar till varandras lärande mot bakgrund av sina olika uppdrag och erfarenheter. Syftet och resultatet är en mentorbank med ett 60-tal erfarna mentorer beredda på mentoruppdrag på hög nivå inom den offentliga verksamheten.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Interorganisatoriskt nätverk i ledarutvecklingsfrågor, IOR

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol