Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hållbarhetskriterier, Sveriges Ekokommuner

Sveriges Ekokommuners verksamhet grundar sig på Det Naturliga Stegets definition av hållbar utveckling.

Det bygger på principen att ett hållbart samhälle är ett samhälle som kan behålla sin jämvikt gentemot naturen samtidigt som människors förmåga att tillgodose sina behov inte hindras.

 1. Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen
 2. Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen
 3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas
 4. Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina behov

Hållbarhetskriterierna, Sveriges Ekokommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbarhet på två minuter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hållbarhetskriterier, Sveriges Ekokommuner

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet