Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokal samverkan - nätverk och ortsråd

Lokal samverkan utgår från Visionen om framtidens Borås och syftar till att stärka det lokala arbetet och samverkan med civilsamhället. Det lokala arbetet ingår som en del i organisationen Säker och trygg kommun

Två par skor, ett par i blått och ett par i rosa

Lokala nätverk barn och unga
I de nio lokala nätverken finns representanter från bland andra fritid, kultur, förskola, skola, individ- och familjeomsorg och polisen.

Ungdom som plaskar i vattnet

Områdesnätverk
I de sju områdesnätverken finns representanter från de lokala områdena, både inom offentlig sektor och civilsamhället.

Kvinna som flyter i vattnet

Ortsråd
I de fyra serviceorterna med omnejd finns intresseföreningar som samordnar och driver olika former av nätverk-/samverkansforum.

Kugghjul som illusterar från tanke till genom

Lokala utvecklingsgrupper
Finns i bostadsområden och mindre samhällen. Vi möts tillsammans med våra politiker och tjänstemän för utbyte kring problem och möjligheter i den lokala samhällsutvecklingen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lokal samverkan - nätverk och ortsråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet