Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Lokal samverkan - nätverk och ortsråd

Lokal samverkan ingår i uppdraget "Lokalt inflytande" som Fritids- och folkhälsoförvaltningen fått ansvar för i Borås Stads organisation, från och med 2017. Arbetet utgår från Borås Stads Vision 2025 och syftar till att stärka det lokala arbetet och samverkan med civilsamhället. Det lokala arbetet ingår som en del i organisationen "Säker och trygg kommun"

Två par skor, ett par i blått och ett par i rosa

Nätverksgrupper, barn och unga 10-16 år
De nio lokala Nätverksgrupperna är från: Fritid, Kultur, Skola, Individ- och familjeomsorg barn och unga/Fältverksamheten och Polisen.

Ungdom som plaskar i vattnet

Områdesnätverk
Det finns totalt sju lokala Områdesnätverk bestående av representanter från de lokala områdena, kommunala verksamheter samt civilsamhället.

Kvinna som flyter i vattnet

Landsbygdsutveckling - Ortsråd
Samverkan inom fyra områden (med omnejd), så kallade serviceorter där "Intresseföreningar-Ortsråd" arbetar för lokal utveckling.

Kugghjul som illusterar från tanke till genom

Lokala utvecklingsgrupper
Finns i bostadsområden och mindre samhällen. Vi möts tillsammans med våra politiker och tjänstemän för utbyte kring problem och möjligheter i den lokala samhällsutvecklingen.

 

Mer information om arbetet med lokal utveckling inom Borås Stad.

 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2020-04-30 09.56

Ändrad av:

Dela sidan: Lokal samverkan - nätverk och ortsråd

g q n C

p

Kontakt