Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokal samverkan - nätverk och ortsråd

Lokal samverkan utgår från Visionen om framtidens Borås och syftar till att stärka det lokala arbetet och samverkan med civilsamhället.

Visionen om framtidens Borås

bild på bio Röda kvarn

Ortsråd
I de fyra serviceorterna med omnejd finns intresseföreningar som samordnar och driver olika former av nätverk-/samverkansforum.

Överenskommelsens logga

Överenskommelsen
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De Idéburnas organisationer i Borås ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete.

bild på bio Röda kvarn

Lokala nätverk barn och unga
I de nio lokala nätverken finns representanter från bland andra fritid, kultur, förskola, skola, individ- och familjeomsorg och polisen.

Karta med markering av områdesnätverkets delar.

Områdesnätverk
I de sju områdesnätverken finns representanter från de lokala områdena, både inom offentlig sektor och civilsamhället.

bild på bio Röda kvarn

Aktivitetsdagar
Tillsammans med lokala verksamheter, organisationer och föreningar arrangeras aktivitetsdagar i bostadsområden i Borås.

Kugghjul som illusterar från tanke till genom

Lokala utvecklingsgrupper
Finns i bostadsområden och mindre samhällen. Vi möts tillsammans med våra politiker och tjänstemän för utbyte kring problem och möjligheter i den lokala samhällsutvecklingen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lokal samverkan - nätverk och ortsråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender