Logotyp för Borås Stad
Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stad Logotyp, till startsidan

Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna genom att bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.
I elevhälsoteam ingår kuratorer, specialpedagoger, skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare.
Skolpsykolog Michele Montvik. Skolpsykologen träffas enligt överenskommelse med elevhälsoteamet.

Vårt elevhälsoteam är uppdelad i två team med var sitt ansvarsområde

Ansvarig för Rektorsenheter A och D: Teknik, Ekonomi (juridik), EP

Ansvarig för Rektorsenheter B och C: Ekonomi, FH, IB, Språkintroduktion

Kurator

Om du har problem med dig själv, studierna, föräldrar, relationer med mera kan du kontakta oss.
Du kan också få information om busskort, inackordering, studiefinasiering och så vidare.

Skolsköterska

I skolhälsovården arbetar vi främst förebyggande och följer elevernas utveckling och hälsa.
I årskurs 1erbjuder vi alla elever hälsosamtal och vi har öppen mottagning för enklare sjukvård, rådgivning och stöd.
Sjukanmälan görs i första hand på webben.

Specialpedagog

Specialpedagogerna arbetar med att alla elevers lärmiljö ska vara så bra som möjligt. Vi kan bland annat hjälpa till med kartläggningar och pedagogiska utredningar samt digital teknik och kompensatoriska verktyg av olika slag.

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Som studie- och yrkesvägledare kan v hjälpa dig med vägledning när du har tankar, frågor och funderingar kring dina nuvarande studier men också då du har funderingar på vad du ska göra efter gymnasiet.

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol