Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Tilläggsbelopp för fristående gymnasieskolor

Tilläggsbelopp kan sökas av fristående gymnasieskolor. Fristående gymnasieskolor finansieras huvudsakligen av grundbeloppet där ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd ingår. För elever som har behov av extraordinära stödinsatser kan ett individbaserat tilläggsbelopp beviljas.

Gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap. 7 §

Med tilläggsbelopp enligt 16 kap. 54 §, 17 kap. 34 § och 19 kap. 47 § skollagen (2010:800) avses ersättning för
1. assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till elever med stora inlärningssvårigheter, och
2. modersmålsundervisning för elever som ska ges sådan undervisning.” Förordning (2016:551)

Skollagen (SFS 2010:800) 16 kap. 54 §, 17 kap. 34§ och 19 kap. 47§

”Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.” Lag (2016:550).

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tilläggsbelopp för fristående gymnasieskolor

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol