Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utbildningsformer

Nationell gymnasieutbildning

På våra gymnasieskolor finns många gymnasieprogram med olika struktur och upplägg. Detta ger dig stora valmöjligheter nu när du ska börja gymnasiet. För att bli antagen på ett nationellt program måste du ha godkända betyg från grundskolan. Tänk på att du kan få grundläggande högskolebehörighet på alla våra program. På några program kan du även få särskild behörighet. För att få veta mer kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är en egen skolform för ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen är 4 år och det finns flera olika program att välja på. De nationella programmen har yrkesinriktning vilket innebär att du ska klara arbetsplatsförlagt lärande (APL). Många elever blir även lärlingar och är då ute minst halva sin studietid på en arbetsplats. På det individuella programmet ges stora möjligheter att anpassa innehållet efter dina förutsättningar och behov.

Lärling

Att gå gymnasiet som lärling innebär att du följer samma kunskaps- och examensmål som de skolförlagda utbildningarna, men du är garanterad minst hälften av undervisningen på en arbetsplats där du har en personlig handledare. Att gå gymnasiet som lärling leder till samma examen som motsvarande skolförlagda utbildningar ger och ger samma möjlighet till vidare studier.

Idrottsutbildningar NIU/LIU

I Borås Stad kan du kombinera dina gymnasiestudier med din idrottssatsning (NIU/LIU). Du söker till ett gymnasieprogram som vanligt. Dessutom gör du en ansökan till idrottsutbildningen separat, enligt datum och i tid, olika för varje idrott. Ansökan till din idrott sker oftast under hösten. Det är viktigt att du har koll på dina ansökningstider. Du kan inte gå en idrottsutbildning utan att du först har blivit antagen till ett gymnasieprogram.

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen (IM) vänder sig till dig som inte har uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan eller som inte har gått i en svensk grundskola. Samtliga utbildningsalternativ startar med en introduktionsperiod där en individuell studieplan fastställs. Alla alternativ kan ge dig möjligheten att bli behörig till gymnasieskolans nationella program, beroende på hur många betyg du saknar och med vilken energi du tar dig an skolarbetet. Utbildningstiden varierar från 1-4 år.

Autismspecifikt stöd

Du som behöver en individuellt anpassad studiemiljö kan få särskilt stöd av Borås Stad. Stödet är anpassat för dig med behov av autismspecifikt stöd under skolgången. Du har exempelvis en Autismdiagnos som gör att du har behov av mindre undervisningssammanhang, god förberedelse och extra studiestöttning.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utbildningsformer

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender