Logotyp för Borås Stad
Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stad Logotyp, till startsidan

Elevinflytande

På skolan finns en tydlig ordning för elevdemokratiska processer.

Varje vecka har klasserna klassrådstid där frågor som är av gemensamt intresse för klassen och skolans elever tas upp. En representant från varje klass väljs till ett programråd. Varje program har sitt eget programråd.

Klassrepresentanten tar med klassens frågor till programrådet där de diskuteras med övriga klassrepresentanter, lärare och skolledare som också deltar i programrådet. Programrådet väljer två representanter till skolrådet. I programrådet utses också representanter till skolans matråd, miljöråd och två elevskyddsombud per program.

På skolrådet behandlas frågor som berör hela skolan och förutom programrådsrepresentanterna finns också skolledning och övriga personalgrupper representerade. Programråd och skolråd hålls några gånger per termin.

Elevskyddsombuden representerar eleverna i arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljön handlar om både den fysiska och den psykosociala miljön. Elevskyddsombuden får en utbildning och deltar i skolans regelbundna så kallade skyddsronder.

Elevföreningar

Elevkåren Teknis

Elevkåren Teknis gör skolgången mer givande och skapar en god kamratskap inom skolan. Kortegen, Teknis vs. Bäckäng och de välkända "phästerna" är bara ett fåtal av de aktiviteter som anordnas av elevkåren. För att bli en del av Elevkåren Teknis ansluter man sig enkelt med ett medlemskap när man börjar på Sven Eriksonsgymnasiet

Glada tjejer under Kortegeveckan

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol