Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

CUE - Centrum för ungas entreprenörskap

Vi vill att ungdomar i gymnasieålder ska få upptäcka vilka möjligheter som finns i samhället och börja bygga ett eget nätverk utanför skola och hem. Det gör vi genom att ge dem viktiga verktyg och information så att de själva vågar testa, lära sig och utveckla en plan för sin egen framtid. Att helt enkelt vara entreprenörer för sig själva.

CUE, Centrum för ungas entreprenörskap, är Borås Stads satsning för att stärka ungas förutsättningar inför övergången till vuxenlivet. Detta sker i samverkan mellan Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, andra förvaltningar i Borås Stad, näringsliv och civilsamhälle.

CUE är just nu i uppstartsfasen och vi har påbörjat ett pilotprojekt på Almåsgymnasiet. Målet är att CUE inom några år ska erbjudas till ungdomar på alla gymnasieskolor i Borås Stad samt till andra grupper av ungdomar.

CUE sker inom ramen för det övergripande arbetet Socialt hållbart Borås – Borås Stads långsiktiga arbete för att skapa mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa för våra invånare. Inom Socialt hållbart Borås sker arbetet inom de tre målområdena: En god start i livet och goda uppväxtvillkor, Boende och närmiljö samt Förutsättningar för arbete. CUE bidrar till det först- och sistnämnda av dessa målområden.

Läs mer om Socialt hållbart Borås Länk till annan webbplats.

EU-logga
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: CUE - Centrum för ungas entreprenörskap

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender