Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Synpunkter och klagomål på gymnasiet

Har du en synpunkt som gäller din skola kan du lämna din synpunkt i vårt förmulär för synpunkter.

Vänd dig till din skola i första hand

Om du har problem i skolan bör du i första hand vända dig direkt till din skola. Det kan handla om att du inte får det särskilda stöd du behöver eller att du blir retad. Om du inte får hjälp av din lärare så kan du vända dig till rektorn eller gymnasiechefen.

Om du och skolan inte löser problemet kan du lämna din synpunkt till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Går du på en friskola så ska du vända dig till det företag som driver skolan. Alla som driver en skola är skyldiga att ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål gällande utbildningen.

Om problemet inte löses av detta kan du vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. För att göra en anmälan går du in på Skolinspektionens webbplats.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Synpunkter och klagomål på gymnasiet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender