Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grön stadsmiljö

Vistelse i grönområden och natur har stor betydelse för såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Grönområden kan vara en plats för både återhämtning och för social interaktion.

Gröna miljöer bidrar också till att anpassa vårt samhälle till ett förändrat klimat som är både varmare, blötare och torrare. 

Här kan du läsa mer om hur vi utvecklar och värnar stadens gröna miljöer.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Det här utvecklar vi

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Grön stadsmiljö.

 • Grönområdesplan

  Förtätning av stadens bebyggelse är viktig ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Grönområdesplanen ska vägleda så att bebyggelse och de gröna värdena kan samverka. Planen ska trygga att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla grönområden i kommunen samt att ge ett underlag vid planering och byggande. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Grönområdesplan Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Översiktsplan

  Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen. Planen är ett paraply för kommunens planarbete – fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Planen pekar ut en övergripande riktning för bebyggelse, infrastruktur, naturområden, handel, arbetsplatser med mera. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Översiktsplan Pdf, 46.8 MB.
 • Riktlinjer för trädvårdsarbetet

  Vi bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i kommunen bevaras samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Riktlinjer för trädvårdsarbetet Pdf, 126.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Grön stadsmiljö

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter