Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trygg och säker plats

Borås ska vara en trygg och säker plats. Vi gör olika insatser, tillsammans med de som verkar och bor i Borås, för att skapa säkra, trygga och tillgängliga miljöer för alla åldrar, kön och situationer.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa hur vi arbetar för att nå våra mål:

Det här gör vi redan

Det här utvecklar vi

Nätverk och partnerskap där vi arbetar tillsammans med andra

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Trygg och säker plats.

  • Handlingsprogram för säkerhet

    Handlingsprogrammet handlar om hur vi arbetar med säkerhet och krisberedskap i vårt geografiska område och i våra verksamheter. Dokumentet är beslutat av Kommunstyrelsen och gäller till och med .

    Handlingsprogram för säkerhet Pdf, 103.7 kB, öppnas i nytt fönster.
  • Översiktsplan

    Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen. Planen är ett paraply för kommunens planarbete – fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Planen pekar ut en övergripande riktning för bebyggelse, infrastruktur, naturområden, handel, arbetsplatser med mera. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

    Översiktsplan Pdf, 46.8 MB.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trygg och säker plats

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter