Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hållbar plats för alla

Vi arbetar för att Borås ska vara en inkluderande och tillgänglig kommun. Det ska vara en hållbar plats för alla, oavsett vem du är, var du kommer från, din ålder eller funktionsförmåga. Det är också viktigt att du får samma förutsättningar oavsett var du bor och är uppväxt.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Det här utvecklar vi

Nätverk och partnerskap där vi arbetar tillsammans med andra

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Hållbar plats för alla.

 • Kulturprogram

  Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
  grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
  Dokumentet är beslutat av Kulturnämnden och gäller till och med .

  Kulturprogram Pdf, 496 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Översiktsplan

  Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen. Planen är ett paraply för kommunens planarbete – fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Planen pekar ut en övergripande riktning för bebyggelse, infrastruktur, naturområden, handel, arbetsplatser med mera. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Översiktsplan Pdf, 46.8 MB.
 • Riktlinjer för parkering

  Borås Stads riktlinjer för parkering tydliggör hur vi ser på parkering i detaljplaner och bygglov. Dokumentet är beslutat av Samhällsbyggnadsnämnden och gäller till och med .

  Riktlinjer för parkering Pdf, 1.5 MB.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hållbar plats för alla

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter