Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hållbara boenden och byggnader

Vi arbetar på olika sätt för att få fram bostäder och bygga byggnader som är bra för både människan och klimatet.

För ett bra liv, oavsett var i livet vi befinner oss, ska alla ha möjlighet till en bra bostad och ett tryggt hem. Bostadsbyggandet i Borås ska vara varierat. Det är viktigt att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig till olika grupper med olika behov och olika möjligheter. Helt enkelt bra boenden där människor vill och kan bo.

När vi själva bygger eller är med och påverkar byggandet ska byggnationen orsaka låga utsläpp under byggskedet och kräva låg energianvändning under drift. Vi ska också försöka återanvända material från tidigare byggnatiner när vi bygger nytt eller bygger om.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Utvecklingsprojekt

Nätverk och partnerskap

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Hållbara boenden och byggnader.

 • Träbyggnadsstrategi

  Dokumentet ska leda fram till att andelen träbyggnationer ökar och att det i sin tur ska ge effekter på miljö och klimat. Vi vill se fler ekologiskt hållbara och återvinningsbara byggnader som dessutom skapar ett hälsosamt inomhusklimat. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Träbyggnadsstrategi Pdf, 112.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Översiktsplan

  Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen. Planen är ett paraply för kommunens planarbete – fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Planen pekar ut en övergripande riktning för bebyggelse, infrastruktur, naturområden, handel, arbetsplatser med mera. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Översiktsplan Pdf, 46.8 MB.
 • Riktlinjer för bostadsförsörjning

  Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med minimerad förbrukning av vatten och energi. För ett bra liv, oavsett var i livet vi befinner oss, är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med bostadsfrågor. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Riktlinje för bostadsförsörjning Pdf, 365.7 kB, öppnas i nytt fönster., bilaga: Handlingsplan för bostadsbyggande Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster., bilaga: Befolknings- och bostadsanalys Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 • Parkeringsregler

  Borås Stads parkeringsregler tydliggör hur vis ser på parkering i detaljplaner och bygglov. Dokumentet är beslutat av Samhällsbyggnadsnämnden och gäller till och med .

  Borås Stads parkeringsregler Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hållbara boenden och byggnader

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter