Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Myndighetssamverkan Borås

Vi vill att Borås Stad ska vara en trygg stad och kommun att leva och verka i. Myndighetssamverkan Borås har ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete som bidrar till att kommunen försvårar för osund konkurrens, fusk och organiserad brottslighet.

Vad leder arbetet till?

Vår tillsyn och kontroll minskar tillgången till osäkra varor och tjänster på marknaden samt minskar föroreningar, stoppar dumpning och minimerar utsläpp av farliga kemikalier och material. Det gör att vi ökar tryggheten för boråsarna så att de får tillgång till säkra varor och tjänster som inte påverkar deras hälsa samt att vi är aktsamma om vår miljö.

Vårt arbete bidrar också till följande visionsområden och globala mål:

 • Visionsområdet: Omsorg om varandra och miljön
 • Visionsområdet: Ett tryggt och snyggt Borås
 • Visionsområdet: Möjligheter och mod att utvecklas
 • Globala målet: 3 God hälsa och välbefinnande
 • Globala målet: 6 Rent vatten och sanitet för alla
 • Globala målet: 8 Anständiga anställningsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Globala målet: 11 Hållbara städer och samhällen
 • Globala målet: 12 Hållbar konsumtion och produktion
 • Globala målet: 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Vad har vi gjort hitintills?

Sedan arbetets uppstart har samordnade tillsyner och kontroller genomförts hos fordonsverksamheter, hygieniska behandlingsverksamheter (som till exempel utför skönhetsbehandlingar, tatuering eller fotvård), avfallsverksamheter, tobaksbutiker, livsmedelsverksamheter, olovliga boenden, serveringsställen, bygganläggningar, skrotverksamheter, tvätterier, vattenpipscaféer, svartklubbar samt transporter av avfall och livsmedel.

Deltagare

Arbetet drivs och leds av Miljöförvaltningen i Borås Stad.

Samordnade och gemensamma tillsyner och kontroller utförs tillsammans med en eller flera av följande projektdeltagare:

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen (Borås Stad)
 • Arbetsmiljöverket
 • Kronofogden
 • Polisen samt i vissa fall även Gränspolisen
 • Räddningstjänsten: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
 • Skatteverket
 • Tullverket
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Myndighetssamverkan Borås

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter