Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Säker och trygg förening

Säker och Trygg förening (föreningssäkerhet) är en kvalitetsmärkning för bättre hälsa, minskad skadefrekvens och ökad säkerhet och trygghet i föreningslivet. Idag finns det ungefär 100 godkända föreningar. För att vara berättigad till lokalbidrag måste föreningen vara "säker och trygg".

Om du önskar hjälp med att fylla i ansökan till Säker och Trygg förening hjälper vi dig gärna, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Syfte

Syftet med Säker och Trygg förening är att lindra och förhindra skador på människor och egendom.

Mål

Målet är att föreningsledare, deltagare, anhöriga och publik ska känna trygghet i sitt föreningsengagemang.

Vision

Att få in ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och därigenom minimera de risker som finns.

För att bli godkänd måste föreningen se över och eventuellt åtgärda:

 • Värdegrund
 • Miljöarbete
 • Policy och handlingsplan för doping/droger/alkohol/tobak
 • Första hjälpen/hjärt- och lungräddning
 • Handlingsplan vid olycka/akut insjuknande
 • Krishantering
 • Utrustning för verksamheten
 • Säkerhet i utemiljö
 • Försäkringar
 • Rutiner för resor
 • Anläggningar/lokaler
 • Besiktning av maskinpark, el och kemiska preparat
 • Policy mot sexuella trakasserier (NY)
 • Miljöpolicy (NY)
 • Regler om uthyrning av anläggning/lokal
 • Rutiner för brandsäkerhet

Intyget gäller i två år, därefter görs en enklare återansökan.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om säker och trygg förening


Säker och Trygg förening - Återcertifiering


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Säker och trygg förening

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender